The 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation.

28. 08. 2024

Postage Stamp:
200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation

200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation
Date of Issue: 01. 07. 2022
Face value: 4,00 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 54,4 mm
Printing sheet form: HA
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 40000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp ina souvenir sheet issued to commemorate 200th anniversary of the birth of important personalities of the Stur generation.


Text motifs: Známka: nie je, Hárček: 200. výročie narodenia / významných osobnosti / štúrovskej generácie / ŠTEFAN MARKO DAXNER (1822 - 1892) JÁN KALINČIAK (1822 - 1871) JÁN PALÁRIK (1822 - 1870) JÁN FRANCISCI (1822 - 1905) JANKO KRÁĽ (1822 - 1876)

Pictorial motifs: Známka: Dobový pohľad na Hrad Devín, symbolický emblém; Hárček: Postavy osobností štúrovskej generácie Štefan Marko Daxner, Ján Kalinčiak, Ján Palárik, Ján Francisci, Janko Kráľ.

Postage stamp artwork: akad. mal. Rudolf Cigánik

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Souvenir sheet format:

Postage Stamp 200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation (Souvenir sheet format)


Original artwork(s):

Postage Stamp 200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation (Original artwork(s))


Postage Stamp 200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation (Original artwork(s))


Thematic description and context:

V dejinách ľudstva i v dejinách konkrétnych národov sú obdobia, v ktorých sa v krátkom časovom úseku narodí mnoho osobností, ktoré v dospelosti prelomovým spôsobom zasiahnu či už do spoločenského, vedeckého, kultúrneho, umeleckého alebo politického života a zásadným spôsobom ovplyvnia vývin spoločnosti vo svojej krajine. Obyčajne pri tom nejde o jednorozmerné osobnosti, ale o ľudí so širokým kultúrnym a spoločenským záberom. Medzi takéto obdobia na Slovensku patria aj roky 1815 – 1825, keď svetlo sveta uzrela generácia všeobecne nazývaná štúrovcami. Pod vedením charizmatického Ľudovíta Štúra (*1815) zásadným spôsobom ovplyvnila ďalší vývin slovenského národa ako v revolúcii 1848 – 1849, tak aj čase tzv. provizória 1860 – 1867, keď sa rozhodovalo o kľúčových otázkach existencie Slovákov ako národa.

V tomto roku si pripomíname dvojsté výročie narodenia až piatich osobností štúrovskej generácie, ktoré zásadným spôsobom vstúpili do slovenského spoločenského života a zanechali v ňom trvalú a nezmazateľnú stopu. Podľa dátumu narodenia to bol 24. apríla Janko Kráľ, hádam najväčší básnik štúrovskej generácie, búrlivák a revolucionár; o niekoľko dní neskôr 27. apríla sa narodil Ján Palárik, katolícky kňaz, pravý opak Janka Kráľa, ktorý sa svojou duchovnou prácou a literatúrou snažil nájsť cestu k priateľskému spolužitiu jednotlivých národností vtedajšieho Uhorského kráľovstva; dňa 1. júna prišiel na svet Ján Francisci-Rimavský, ktorý sa nezabudnuteľne zapísal do revolučných bojov v revolúcii 1848 – 1849, ale aj ako zvolávateľ a organizátor Memorandového zhromaždenia roku 1861; o zhruba dva mesiace neskôr 10. augusta uzrel svetlo sveta Ján Kalinčiak, nadaný literát, ktorý svojou humoreskou Reštaurácia zabáva slovenských čitateľov aj po vyše 150 rokov; a nakoniec 22. decembra sa narodil Štefan Marko Daxner, právnik, hlavný tvorca Memoranda národa slovenského z roku 1861, kde boli zakotvené základné politické požiadavky smerujúce k slovenskej samospráve, ktoré boli obsahom politických programov Slovákov až do roku 1993.

Známka zobrazuje základný motív, ktorý nadchýnal všetky spomínané osobnosti. Ide o hrad Devín, ktorý považovali za národnú svätyňu, miesto, kde sa zrodila slovenská národná štátnosť. Osobnosti, ktorým je venovaná známka, sú zobrazené na hárčeku. Na FDC je orol nad Kriváňom, symbolom Slovenskej krajiny, ktorý trhá reťaze, ktorými bol slovenský národ spútaný. Lipový list a kvet v pečiatke symbolizuje vtedajšie slovanstvo.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - PhDr. Anton Hrnko, CSc.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists