Celinová obálka s prítlačou:
200. výročie narodenia Franza Liszta

200. výročie narodenia Franza Liszta
Deň vydania: 17. 06. 2011
 

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s prítlačou k 200. výročiu narodenia Franza Liszta.
Celinová obálka
Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej
s prítlačou
200. výročie narodenia Franza Liszta


Deň vydania: 17. 6. 2011
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Rudolf Cigánik
Autor prítlače: Adrian Ferda
Predajná cena: 0,57 €
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov