100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
200. výročie narodenia Dávida Husza

Deň používania: 23. 11. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 200. výročia narodenia popradského podnikateľa, hoteliéra, starostu a zakladateľa múzea Dávid Husza (1813 - 1889) v Poprade.
Deň používania: 23. 11. 2013
Pošta: POPRAD 1
Farba: čierna
Autor:
Textový motív: DÁVID HUSZ 1813 - 1889
Obrazový motív: Portrét Dávida Husza.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov