Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
200 rokov piesne Tichá noc, svätá noc

200 rokov piesne Tichá noc, svätá noc
Deň vydania: 16. 11. 2018
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie k 200. výročiu vzniku piesne Tichá noc, svätá noc


Textový motív: 200. výročie / vzniku piesne / "Tichá noc, / svätá nov" / melódia: / Franz Xaver Gruber / 1818 / spev: / Otto Kollmann / 2018

Obrazový motív: Motív výšivky.

Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) 200 rokov piesne Tichá noc, svätá noc (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Vianoce 2018: Paramenty – liturgické textílie k 200. výročiu vzniku piesne Tichá noc, svätá noc je klasifikovaný ako oficiálny - objednávka a grafický návrh: Slovenská pošta/POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov