Pošta:
20. výročie založenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB - www.postoveznamky.sk

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2019, ktorú vyhlasuje Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s.

20. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
20. výročie založenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Deň používania: 27. 10. 2015
 
Pošta: BANSKÁ BYSTRICA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Banskej Bystrici pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici.


Textový motív: 20. VÝROČIE ZALOŽENIA FAKULTY POLITICKÝCH VIED / A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB (1995 - 2015)

Obrazový motív: Sova - symbol múdrosti a vzdelania, v pozadí zemeguľa.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov