Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Poštová známka:
20. výročie vzniku SR a Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

20. výročie vzniku SR a Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013
Deň vydania: 01. 01. 2013
 

Poštová známka k 20. výročiu Slovenskej republiky s kupónom pripomínajúcim, že Košice sú "Európske hlavné mesto kultúry 2013".
Deň vydania: 1. 1. 2013
Nominálna hodnota: 0,60 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Peter Augustovič
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 200 000 ks.


Známka s kupónom:

Poštová známka 20. výročie vzniku SR a Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013 (známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka 20. výročie vzniku SR a Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013 (upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh:

Poštová známka 20. výročie vzniku SR a Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013 (výtvarný návrh)


Súvisiace materiály:
Súvisiace oznamy:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov