Pošta: 20. výročie vesmírnej misie Štefánik - www.postoveznamky.sk

Filatelia - Najznámejšie známky sveta

Video-prezentácia najznámejších známok sveta s uvedením ich počtu a poslednej dosiahnutej ceny v aukcii.

25. 03. 2020

Príležitostná pečiatka:
20. výročie vesmírnej misie Štefánik

20. výročie vesmírnej misie Štefánik
Deň používania: 20. 02. 2019
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti 20. výročie vesmírnej misie Štefánik


Textový motív: 20. VÝROČIE VESMÍRNEJ MISIE ŠTEFÁNIK / 1999 - 2019

Obrazový motív: Kozmonaut v skafandri.

Tematický popis a súvislosti:

Pozri rôzne zdroje:


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov