Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL):
20 rokov Poštového múzea v Banskej Bystrici (známka Štátny motív)

20 rokov Poštového múzea v Banskej Bystrici (známka Štátny motív)
Deň vydania: 10. 03. 2020
Nominálna hodnota: T2 50g 
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8

Personalizovaný upravený tlačový list so známkou Štátny motív k 20. výročiu Poštového múzea v Banskej Bystrici


Textový motív: Nie je

Obrazový motív: Poštová trubka

Upravený tlačový list:

Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) 20 rokov Poštového múzea v Banskej Bystrici (známka Štátny motív) (Upravený tlačový list)


Personalizovaný upravený tlačový list (PersUTL) so známkou Štátny motív k 20. výročiu Poštového múzea v Banskej Bystrici je klasifikovaný polooficiálny - objednávka a grafický návrh: POFIS.

_______________________________ . _______________________________

PREDAJ personalizovaného UTL:


Pozrite: Aktuálna ponuka personalizovaných tlačových listov

_______________________________ . _______________________________


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov