Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

12. 06. 2022

Poštový lístok s prítlačou:
2. snem Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)

2. snem Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)
Deň vydania: 27. 09. 2019
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 1800

Poštový (korešpondenčný) lístok s natlačenou známkou Dobrý nápad Slovensko s prítlačou k 2. snem Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) v Trenčíne.


Textový motív: 2. SNEM / ZVÄZU SLOVENSKÝCH / FILATELISTOV / TRENČÍN 28. 9. 2019

Obrazový motív: Trenčiansky hrad, logo Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov