Čo zbierame? ... známky arabských šejkátov

Prehľad rôznych vydaní poštových známok a "známok", ktoré vydávané priamo arabskými šejkátmi alebo s ich povolením, resp. nepovolením a odlíšenie ich filatelistickej hodnoty.

10. 11. 2023

Príležitostná pečiatka:
2. regionálny deň slovenskej poštovej známky stredného Slovenska 2016

2. regionálny deň slovenskej poštovej známky stredného Slovenska 2016
Deň používania: 10. 12. 2016
 
Pošta: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti konania 2. regionálneho dňa slovenskej poštovej známky stredného Slovenska 2016.


Textový motív: 2. REGIONÁLNY DEŇ SLOVENSKEJ POŠTOVEJ ZNÁMKY / STREDNÉHO SLOVENSKA

Obrazový motív: Mikuláš so žezlom, v pozadí vrch.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov