150. výročie Memoranda národa slovenského - www.postoveznamky.sk

Hárček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
150. výročie Memoranda národa slovenského

Deň používania: 06. 06. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia Memoranda národa slovenského.
Príležitostná ručná pečiatka
150. výročie Memoranda národa slovenského


Deň používania: 6. 6. 2011
Pošta: Močenok
Farba: čierna
Autor: Jozef Kútny
Textový motív: 150. VÝROČIE MEMORANDA NÁRODA SLOVENSKÉHO / 1861 2011
Obrazový motív: Dvojkríž na trojvrší.

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov