Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
150. výročie Matice slovenskej

Deň používania: 02. 08. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej v Martine.
Deň používania: 2. 8. 2013
Pošta: MARTIN 1
Farba: čierna
Autor: akad. mal. Igor Benca
Textový motív: 150. VÝROČIE MATICE SLOVENSKEJ
Obrazový motív: Štylizovaný symbol Matice slovenskej: písmená M a S a dvojkríž, hory a kvety.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov