101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919

29. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
150. výročie Matice slovenskej

150. výročie Matice slovenskej
Deň používania: 02. 08. 2013
 

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej v Martine.
Deň používania: 2. 8. 2013
Pošta: MARTIN 1
Farba: čierna
Autor: akad. mal. Igor Benca
Textový motív: 150. VÝROČIE MATICE SLOVENSKEJ
Obrazový motív: Štylizovaný symbol Matice slovenskej: písmená M a S a dvojkríž, hory a kvety.


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov