Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
15 rokov Slovenskej republiky

15 rokov Slovenskej republiky
Deň používania: 01. 01. 2008
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 15. výročia Slovenskej republiky.
Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 15. výročia Slovenskej republiky.

Deň používania: 1. 1. 2008
Pošta: Bratislava 1
Farba: červená
Autor: Peter Augustovič, ak. maliar

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov