100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

05. 08. 2022

Celinová obálka s prítlačou:
15 rokov Slovenskej republiky

15 rokov Slovenskej republiky
Deň vydania: 01. 01. 2008
 

Celinová obálka Lipa s prítlačou 15 rokov Slovenskej republiky s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme jednej natlačenej známky 10 Sk.
Celinová obálka Lipa s prítlačou 15 rokov Slovenskej republiky s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme jednej natlačenej známky 10 Sk.

Deň vydania: 1. 1. 2008
Nominálna hodnota: 10 Sk
Autor známky: Lucie Bandíková
Autor prítlače: Peter Augustovič
Predajná cena: 15 Sk
Motív natlačenej známky: lipové konáriky
Motív prítlače: Štátny znak SR, vlajka EÚ, text: "15 ROKOV SLOVENSKEJ REPUIBLIKY"


Súvisiace materiály:

Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov