Služobná obálka:
15 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR)

15 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR)
Deň vydania: 03. 12. 2008
 

Služobná obálka 15 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR).
Služobná obálka
15 rokov Slovenskej republiky (MDPT SR)


Deň vydania: 3. 12. 2008
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky:
Rytec známky:
Predajná cena: Nepredajné
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov