Ochrana prírody: Demänovská jaskyňa slobody

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Demänovská jaskyňa slobody a jej obyvateľovi studničkárovi tatranskému

30. 06. 2021

Celinová obálka s prítlačou:
15 rokov Prvej stavebnej sporiteľne

15 rokov Prvej stavebnej sporiteľne
Deň vydania: 09. 11. 2007
 

Celinová obálka Lipa s prítlačou 15 rokov Prvej stavebnej sporiteľne s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme jednej natlačenej známky 10 Sk.
Celinová obálka Lipa s prítlačou 15 rokov Prvej stavebnej sporiteľne s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme jednej natlačenej známky 10 Sk

Deň vydania: 9. 11. 2007
Nominálna hodnota: 10 Sk
Autor známky: Lucie Bandíková
Predajná cena: 15 Sk
Motív natlačenej známky: lipové konáriky
Motív prítlače: Reklamný text: "Stavebné / sporenie má / svoju banku" a logo Prvej stavebnej sporiteľne doplnené textom: "15 rokov / Jednotka / v stavebnom sporení"


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov