Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
130. výročie narodenia Eugena Filkorna

130. výročie narodenia Eugena Filkorna
Deň používania: 10. 11. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 130. výročia narodenia univerzitného profesora Mons. ThDr. Eugena Filkorna.
Príležitostná ručná pečiatka
130. výročie narodenia Eugena Filkorna


Deň používania: 10. 11. 2011
Pošta: Nitrianske Pravno
Farba: čierna
Autor: Jozef Soľava
Textový motív: 130. VÝROČIE NARODENIA UNIVER. PROFESORA . MONS. ThDr. EUGENA FILKORNA
Obrazový motív: Podobizeň Eugena Filkorna.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov