90 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 90. výročia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

28. 09. 2020

Poštová známka:
125. výročie Svetovej poštovej únie - automatická triediaca linka

125. výročie Svetovej poštovej únie - automatická triediaca linka
Deň vydania: 12. 03. 1999
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 5170000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vytvorenia Svetovej poštovej únie (SPÚ) - Union postale universelle (UPU).


Textový motív: 125. VÝROČIE SPÚ / AUTOMATICKÁ TRIEDIACA LINKA

Obrazový motív: Automatická triediaca linka, logo SPÚ.

Autor výtvarného návrhu známky: František Horniak
Rytec známky: František Horniak


Súvisiace materiály:
Súvisiace články:


Tematický popis a súvislosti:

Slovenská pošta zahájila v roku 1996 "Projekt rozvoja poštovej služby do roku 2000" s cieľom skvalitnenia a urýchlenia modernizácie svojich služieb. Jedným z nosných projektov tejto modernizácie je "Projekt logistiky". Tento projekt bol zahájený už v roku 1996 a bude ukončený v novembri 1999. V prvých etapách projektu sa optimalizovala poštová prepravná sieť a počet spracovateľských centier. V minulosti bola listová zásielka od podaja na pošte až po jej dodanie triedená aj 7 krát vo veľkom množstve spracovateľských centier, vo vlakoch, autách... Po nasadení automatických triediacich liniek sa počet týchto triedení zníži na 2 až 3. V júli tohto roku bude zahájené využívanie prvej automatickej triediacej linky v spracovateľskom centre v Košiciach a v novembri v spracovateľskom centre v Bratislave. Automatické triediace linky firmy SIEMENS, ktorými budú naše centrá vybavené sú schopné automaticky vytriediť až 35 - 40 000 zásielok za 1 hodinu. Slovenská pošta, š.p. sa bude snažiť, čo najefektívnejšie využiť túto veľkú investíciu. Veľkú pomoc očakávame aj od širokej verejnosti, ktorá správnym písaním PSČ a zasielaním zásielok formátu vhodného na strojné spracovanie môže významnou mierou pomôcť znížiť počet zásielok, ktoré budú i naďalej triedené manuálne.


Autor (zdroj) popisu: Ing. Ján Bojnanský


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov