Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359

Pozvanie na účasť v unikátnej aukcii, ktorá ponúka 1. časť fantastickej zbierky československých rarít 1918 - 1939 Eugena W. Friedricha.

29. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
120. výročie narodenia barónky Margity Czóbelovej

Deň používania: 10. 11. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 120. výročia narodenia barónky Margity Czóbelovej.
Príležitostná ručná pečiatka
120. výročie narodenia barónky Margity Czóbelovej


Deň používania: 10. 11. 2011
Pošta: Spišská Belá
Farba: čierna
Autor: Mgr. Art. Jozef Česla
Textový motív: 120. VÝROČIE NARODENIA BARÓNKY MARGITY CZÓBELOVEJ
Obrazový motív: Podobizeň barónky Margity Czóbelovej.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov