Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849) - Svätý Martin so žobrákom

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením maľby Jána Rombauera - Svätý Martin so žobrákom.

21. 10. 2022

Príležitostná pečiatka:
120 rokov železníc na Hornej Nitre

120 rokov železníc na Hornej Nitre
Deň používania: 14. 05. 2016
 
Pošta: PRIEVIDZA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Prievidzi pri príležitosti osláv 120 rokov železníc na Hornej Nitre.


Textový motív: 120 ROKOV ŽELEZNÍC / NA HORNEJ NITRE

Obrazový motív: Starý parný rušeň

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov