100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Poštová známka pripomínajúca 100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov

13. 03. 2021

Poštová známka:
100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku

100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku
Deň vydania: 01. 06. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 50 x 19 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 2
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 602800

Príležitostná poštová známka vydaná na počesť 100. výročia organizovanej filatelie na Slovensku.


Textový motív: 100. výročie / FILATELIE / Spolok / ALBUM / KREMNICA / 1895 / DUNAJFILA / 95 (logotyp)

Obrazový motív: 3 fragmenty známok v kompozičnom zoskupení pripomínajúcom 3 vŕšky zo štátneho znaku SR. Hárček: motív sumca, podobný logu výstavy Dunajfila '95.

Hárčeková úprava:

Poštová známka 100. výročie organizovanej filatelie na Slovensku (Hárčeková úprava)


Tematický popis a súvislosti:

V Kremnici v rodinnom dome slovenského národovca, historika a mestského archivára Pavla Križku dňa 30. marca 1895 založili jeho vnuci Aurel a Klement Lehotzkovci "známkový spolok", neskoršie pomenovaný Album, ktorého poslaním bolo "zbierať listové známky, čiže marky a ochraňovať ich pred záhubou". Spolok Album, prvá slovenská filatelistická organizácia na prelome 19. a 20. storočia položila základy organizovanej filatelie na Slovensku. Filatelistický odkaz spolku Album dnešných zberateľov poštových známok zaväzuje. Medzinárodná filatelistická výstava Dunajfila '95 nech je dokladom rozmachu filatelie.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov