Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
100 rokov organizovanej filatelie v Bratislave

100 rokov organizovanej filatelie v Bratislave
Deň používania: 28. 11. 2009
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 100. výročia organizovanej filatelie v Bratislave s portrétom básnika, filatelistu a redaktora filatelistického časopisu Emila Boleslava Lukáča.
Autor: Adrian Ferda

Súvisiace materiály: Súvisiace akcie:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov