Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Príležitostná pečiatka:
100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby

100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby
Deň používania: 10. 08. 2017
 
Pošta: HANDLOVÁ
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Handlovej pri príležitosti 100. výročia organizovanej banskej záchrannej služby.


Textový motív: 1901 ....2017 / 100 ROKOV / ORGANIZOVANEJ / BANSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Obrazový motív: Dve postavy: vľavo v starom záchranarskom, vpravo v modernom záchranarskom odeve.

Tematický popis a súvislosti:

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky, ktorý si v Handlovej pripomínajú ako Deň bielych ruží. Handlová je spätá s baníctvom od roku 1909. V tom čase bola ťažba uhlia nebezpečná, pretože uhlie bolo náchylné na samovznietenie s výskytom prietrží metánu. Tieto dva zdroje nebezpečia boli hlavnými príčinami vzniku nehôd, pri práci v nedýchateľnom ovzduší. Dostatočne účinná záchranná služba bola prvoradou podmienkou zabezpečenia plynulej ťažby uhlia. Vedenie handlovských baní pod vedením riaditeľa Richarda Hoffmanna zakúpilo ešte v roku 1914 prvých šesť kusov prístrojov Dräger, ktoré boli v tej dobe najmodernejšou záchranárskou technikou používanou aj v iných uhoľných revíroch na svete.

Banská záchranná stanica v Handlovej bola schválená Banským kapitanátom ako závodná stanica 2. 9. 1917. V tej dobe bolo v Handlovej vycvičených 20 záchranárov, ktorí mali k dispozícii 10 prístrojov Dräger. Rok 1917 sa datuje ako vznik organizovanej banskej záchrannej služby v uhoľnom baníctve na Slovensku.

V septembri 2017 si pripomíname 100 rokov Organizovanej Banskej záchrannej služby. Mesto Handlová v spolupráci s Michalom Hertlíkom, predsedom Klubu filatelistov 53-11 v Handlovej, pri tejto príležitosti pripravilo pre filatelistov a priaznivcov poštovej histórie príležitostnú poštovú pečiatku s motívom 100. výročia Organizovanej banskej záchrannej služby v Handlovej a pamätným dátumom 10. 8. 2017.


Autor (zdroj) popisu: Mgr., Ing. Jana Oswaldová, Odd. komunikácie MsÚ Handlová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov