100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Poznáme najkrajšie známky sveta za rok 2018!

100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby

100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby

Príležitostná pečiatka


100 rokov organizovanej banskej záchrannej službyPríležitostná pečiatka 100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby
100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Handlovej pri príležitosti 100. výročia organizovanej banskej záchrannej služby.

Deň používania: 10. 08. 2017
Pošta: HANDLOVÁ
Farba: čierna
Textový motív: 1901 ....2017 / 100 ROKOV / ORGANIZOVANEJ / BANSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
Obrazový motív: Dve postavy: vľavo v starom záchranarskom, vpravo v modernom záchranarskom odeve.


Tematický popis a súvislosti:

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky, ktorý si v Handlovej pripomínajú ako Deň bielych ruží. Handlová je spätá s baníctvom od roku 1909. V tom čase bola ťažba uhlia nebezpečná, pretože uhlie bolo náchylné na samovznietenie s výskytom prietrží metánu. Tieto dva zdroje nebezpečia boli hlavnými príčinami vzniku nehôd, pri práci v nedýchateľnom ovzduší. Dostatočne účinná záchranná služba bola prvoradou podmienkou zabezpečenia plynulej ťažby uhlia. Vedenie handlovských baní pod vedením riaditeľa Richarda Hoffmanna zakúpilo ešte v roku 1914 prvých šesť kusov prístrojov Dräger, ktoré boli v tej dobe najmodernejšou záchranárskou technikou používanou aj v iných uhoľných revíroch na svete.

Banská záchranná stanica v Handlovej bola schválená Banským kapitanátom ako závodná stanica 2. 9. 1917. V tej dobe bolo v Handlovej vycvičených 20 záchranárov, ktorí mali k dispozícii 10 prístrojov Dräger. Rok 1917 sa datuje ako vznik organizovanej banskej záchrannej služby v uhoľnom baníctve na Slovensku.

V septembri 2017 si pripomíname 100 rokov Organizovanej Banskej záchrannej služby. Mesto Handlová v spolupráci s Michalom Hertlíkom, predsedom Klubu filatelistov 53-11 v Handlovej, pri tejto príležitosti pripravilo pre filatelistov a priaznivcov poštovej histórie príležitostnú poštovú pečiatku s motívom 100. výročia Organizovanej banskej záchrannej služby v Handlovej a pamätným dátumom 10. 8. 2017.

Autor (zdroj) popisu: Mgr., Ing. Jana Oswaldová, Odd. komunikácie MsÚ Handlová
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby

100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby
100 rokov organizovanej banskej záchrannej služby
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Veľa ľudí si myslí, že jediný spôsob, ako problémy vyriešiť, je pracovať na nich. Ja som však zistil, že sústrediť sa na problémy je jedným zo spôsobov, ako ich udržiavať nažive.

(Richard Carlson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk