Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

27. 01. 2021

Príležitostná pečiatka:
100 rokov Čiernohronskej železnice

100 rokov Čiernohronskej železnice
Deň používania: 01. 05. 2009
 
Pošta: ČIERNY BALOG
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti výročia osláv 100 rokov Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu.


Textový motív: 100 / ROKOV / ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE

Obrazový motív: Parný rušeň a vagón s drevom.

Autor: akad. mal. Marián Čapka

Súvisiace podujatia:
Súvisiace materiály:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov