Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
100 rokov budovy knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

100 rokov budovy knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
Deň používania: 07. 10. 2014
 
Pošta: TRNAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 100. výročia postavenia budovy, v ktorej sídli Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave.


Textový motív: 100 ROKOV KNIŽNICE JURAJA FÁNDLYHO

Obrazový motív: "Úlik", ktorý je súčasťou interiéru budovy knižnice.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov