Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
10. výročie vstupu SR do EÚ

10. výročie vstupu SR do EÚ
Deň používania: 02. 05. 2014
Koniec platnosti: 02. 05. 2014
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.


Textový motív: 10. VÝROČIE VSTUPY SR DO EÚ

Obrazový motív: Slovenský znak, 12 hviezdičiek.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov