Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

26. 06. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
10. výročie virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET

10. výročie virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.exponet.info
Publikované: 08. 07. 2014 00:24

Informácia o zaujímavých filatelistických dokladoch k 10. výročiu založenia najväčšej svetovej virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET.

Je to neuveriteľné, ale unikátna virtuálna filatelistická výstava EXPONET oslávila 1. 7. 2014 už svoje 10. narodeniny. Jubileum si autori tohto nápadu B. Janík a M. Černík z Prahy pripomenuli okrem iného príležitostnou poštovou pečiatkou a príležitostnou R-nálepkou, ktoré sa v tento deň používali na poštovom úrade PRAHA 1.

10. výročie virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET

Práve v týchto dňoch finišuje presun exponátov zo starej verzie na novú verziu, ktorú si môžete pozrieť na stránkach EXPONET - Virtuálna filatelistická výstava. Súčasťou je výrazne zlepšená funkcionalita a prezeranie exponátov cez fotogalériu, ako aj paralelné udržiavanie troch jazykových verzií: českej, anglickej a nemeckej.
Uvítame vaše názory a pripomienky.


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov