Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2020

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2020.

28. 04. 2021

Príležitostná pečiatka:
10. mestská filatelisticko-filokartistická výstava

10. mestská filatelisticko-filokartistická výstava
Deň používania: 30. 04. 2009
 
Pošta: KOŠICE 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti konania 10. mestská filatelisticko-filokartistickej výstavy v Košiciach.


Textový motív: 10. MESTSKÁ FILATELISTICKO FILOKARTISTICKÁ VÝSTAVA

Obrazový motív: Poštový koč s dvojzáprahom a pohoničom.

Autor: Vladimír Gaál

Súvisiace podujatia:


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov