Pošta: 1. snem ZKF západoslovenského regiónu - www.postoveznamky.sk

Viete čo je a ako funguje virtuálna filatelistická výstava EXPONET?

Prezentácia vlastností a ukážka používania virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET

30. 05. 2020

Príležitostná pečiatka:
1. snem ZKF západoslovenského regiónu

1. snem ZKF západoslovenského regiónu
Deň používania: 27. 06. 2015
 
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania 1. snemu ZKF západoslovenského regiónu v Nitre.


Textový motív: 1. SNEM ZKF ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Obrazový motív: Symbolická kresba s imitáciou zúbkovanej známky.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov