Pošta: 1. snem ZKF východoslovenského regiónu - www.postoveznamky.sk

Obmedzenie a zrušenie a opätovné otvorenie zberateľských stretnutí a iných podujatí

Informácia o dočasnom obmedzení alebo rušení a tiež opätovnom otvorení podujatí z dôvodov šírenia koronavírusu

02. 06. 2020

Príležitostná pečiatka:
1. snem ZKF východoslovenského regiónu

1. snem ZKF východoslovenského regiónu
Deň používania: 23. 05. 2015
 
Pošta: POPRAD 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania 1. snemu ZKF východoslovenského regiónu v Poprade


Textový motív: 1. SNEM ZKF VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Obrazový motív: Mapa, zúbkovaná známka, logo.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov