Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Výstavy a exponáty:
1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 - ocenenie pre vysokomýtskych filatelistov

1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 - ocenenie pre vysokomýtskych filatelistov
Autor: Petr Fencl (hlavný text a fotografie), Vojtech Jankovič (sprievodný text)
Publikované: 26. 04. 2012 20:51

Príjemný epilóg úspešnej 1. česko-slovenskej filatelistickej výstavy VYSOKÉ MÝTO 2011 venovaný peknému oceneniu organizátorom v čele s predsedom OV Petrom Fenclom.


Pred niekoľkými dňami som dostal od predsedu organizačného výboru 1. česko-slovenskej filatelistickej výstavy VYSOKÉ MÝTO 2011 Petra Fencla správu o veľmi peknom ocenení celého tímu organizačného výboru mestom VYSOKÉ MÝTO. Musím priznať, že som chvíľu váhal, či sa takýto príspevok hodí na naše stránky, ale skutočne len chvíľu, pretože odpoveď je jednoznačná: Prečo by sme nemali ukázať, že kvalitná filatelistická výstava sa dá urobiť aj tak, že bude nielen úspešná po odbornej (filatelistickej) stránke k spokojnosti vystavovateľov a návštevníkov, ale bude aj skutočným kultúrnym zážitkom, ktorý ocenia aj obyvatelia mesta, lebo prispela, okrem iného, k mimoriadnej propagácii celého mesta, vrátane jeho pamiatok, významných osobností a miestneho múzea? Z týchto dôvodov si myslím, že takéto informácia je na mieste, nech aj ostatní vidia (a inšpirujú sa), že sa to dá aj v relatívne menšom meste, kde na prvý pohľad nemusí byť veľa finančných zdrojov, no vždy sa nájdu ľudia ochotní pomôcť. A to, čo považujem za zvlášť inšpiratívne, nielen z radov zberateľov.


Príspevok od Petra Fencla uvádzam v plnom českom znení (bez titulkov):Ocenění pro vysokomýtské filatelisty
anebo
Kujeba – cena města také pro filatelisty


První čtvrtletí roku je příležitostí pro ohlédnutí za rokem minulým. V jarním období jsme informováni o výsledcích nejrůznějších anket a o výsledcích udílení různorodých cen. Nejinak tomu bylo i ve Vysokém Mýtě, zde však byla také oceněna činnost organizačního výboru filatelistické výstavy.

Filatelistům zajisté není třeba připomínat, že se loni v říjnu konala ve Vysokém Mýtě První česko-slovenská filatelistická výstava. Na této výstavě se představily nejlepší exponáty v kategorii národní a současně exponáty bez kvalifikace v kategorii premiéra. Poprvé byl také vyzkoušen nový způsob hodnocení exponátů, a to za pomoci oblíbeného českého vynálezu, tedy virtuální výstavy EXPONET. Součástí výstavy byl také filatelistický seminář zaměřený na československou filatelii a budování tematických exponátů.


1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Filatelistická vzpomínka na výstavu.


Snahu a výsledek sedmičlenného organizačního výboru ocenili zastupitelé města udělením výroční ceny.

Na slavnostním večeru, který se konal v Šemberově divadle 8. března byly předány ceny města v 10 kategoriích. V kategorii „za organizaci kulturního podniku“ Výroční cenu města Vysokého Mýta - stylizovanou sošku bájného Kujeby, dílo ak. sochaře Z. Rosáka. V této kategorii bylo občany nominováno 9 organizátorů různých akcí. Slavnostním večerem provedl diváky herec Městského divadla v Brně Alan Novotný. Součástí programu bylo také vystoupení dětského pěveckého sboru Rubínek a akrobatického dua DaeMen.


1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Členové OV s oceněními SČF a města Vysokého Mýta
zleva pánové: J. Prušek, V. Beneš, J. Sobotka, P. Fencl, L. Katzer, V. Šraut a v dřepu L. Sodomka.


Filatelisté takto byli oceněni právě v roce, ve kterém si na podzim připomenou 90. výročí založení klubu filatelistů. Také tímto bylo velice důstojně navázano na udělení sošky Kujeby za uspořádání zdařilé výstavy s mezinárodní účastí Aerospace 2004. Dodávám, že KF Vysoké Mýto i členům OV udělili v dřívějším termínu čestná uznání také ZSF a SČF.


A na závěr trocha osvěty, vysvětlení názvu ceny města. Nejrozšířenější pověst praví, že když čekali ve Vysokém Mýtě císaře Josefa II., stal se malér. Císař podle svého zvyku svou návštěvu o den posunul a Mejtští, domnívajíce se, že z ní sejde, snědli připravené pstruhy. Pochutnali si, jak se patří! Ale nazítří se znenadání objevila vzácná návštěva, a co tedy dělat? Něco od včerejška po těch hodech přece jen zbylo, a to se předložilo císaři. Už dlouho prý mu pstruzi tak nechutnali jako toho dne v Mýtě! Ale tu jeden z pánů, snad radní nebo starosta pravil: „Majestátnosti, včera ale byli připraveni pstruzi lepší.“. Jak na to reagoval císař, se přesně neví, většina pověstí praví, že se onoho pána zeptal, jak se jmenuje. „Kujeba“, zněla odpověď. Na to císař pravil: „Tak to jsme mi všichni pěkní Kujebáci“.

Od této události je Vysoké Mýto a okolí nazýváno „Kujebinou“ a vysokomýtští „Kujebáci“.


1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011
 
Soška Kujeby - Výroční cena Vysokého Mýta.


Osobná poznámka:

Osobne si myslím, že výstava mala mimoriadny úspech aj preto, že sa organizátori v čele s Petrom Fenclom nesnažili tváriť ako majstri sveta, ale s nesmiernou skromnosťou ale o to väčším entuziazmom zorganizovali výstavu v takom rozsahu na aký im stačili sily (a prostriedky). To im umožnilo plne sa sústrediť na vysokú kvalitu samotnej výstavy a všetkých rozumne naplánovaných sprievodných akcií. Je to nasledovaniahodný príklad pre organizátorov ďalších výstav: Najdôležitejšie je rozumne odhadnúť svoje sily a prostriedky a sústrediť sa len na to, čo sa za daných možností dá kvalitne zvládnuť.
Súvisiace články:
Súvisiace podujatia:
Ďalšie informácie, dojmy a fotografie z výstavy:


Kontakt na autora článku: Petr Fencl
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov