EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Zomrel JUDr. Svätopluk Šablatúra

Zomrel JUDr. Svätopluk Šablatúra
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 20. 01. 2016 09:27

Smutná správa o odchode jedného z najvýznamnejších slovenských a československých filatelistov - dlhoročného zberateľa, vystavovateľa, publicistu a zväzového znalca JUDr. Svätopluka Šablatúru (7. 9. 1929 - 16. 1. 2016).


Zomrel JUDr. Svätopluk Šablatúra

Zomrel JUDr. Svätopluk Šablatúra

Zomrel JUDr. Svätopluk Šablatúra


Článok z denníka PRAVDA 19. 1. 2016 (poskytol M. Jobek):

Zomrel JUDr. Svätopluk Šablatúra


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov