101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu (1. prápor čs. námorníctva – poľná pošta 1919)

Premena názvu Prešporok (Pozsony) na Bratislava ilustrovaná dobovou pohľadnicou a doplňujúcimi poštovo-historickými dokladmi z roku 1919

30. 09. 2020

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Známky odhaľujú Štefánika aj ženské nohy

Známky odhaľujú Štefánika aj ženské nohy
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pravda.sk
Publikované: 15. 05. 2009 15:56

Krátka reportáž z Národnej filatelistickej výstavy Slovensko 2009 v Nitre.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov