Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2022

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

19. 12. 2022

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Známky odhaľujú Štefánika aj ženské nohy

Známky odhaľujú Štefánika aj ženské nohy
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pravda.sk
Publikované: 15. 05. 2009 15:56

Krátka reportáž z Národnej filatelistickej výstavy Slovensko 2009 v Nitre.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov