Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932

Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932
Autor: Ing. Peter Valdner
Zdroj: 2012-12-12 07:31:00
Publikované: 21. 04. 2013 22:31

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na revolučné známky Venezuely z roku 1932.Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932

Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932


Zberatelia ZZ (známkových území) poznajú venezuelské revolučné známky zo ZZ Carúpano, Maturin, Guyana a Mariňo z rokov 1902 - 3. Posledne menované i s prítlačami Guiria a Yrapa.


Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932
Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932 Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932


Revolúcie vtedy potlačila armáda pod vedením viceprezidenta generála Juana Vicente Gómeza. Ďalšie revolučné venezuelské známky sú však prakticky neznáme, preto o nich pár slov.

V roku 1908 sa generál Gómez stal prezidentom a v krajine vládol prakticky až do svojej smrti v roku 1935, keď víťazne čelil nejednému povstaniu. Známky však boli vydané len pri invázii, ktorú viedol generál Rafael Simon Urbina. Jedna sa uskutočnila vylodením 12. júna 1929 v La Vela de Coro, druhá 12. októbra 1931 v Puerto Guttiérez. Prvá bola potlačená hneď, počas druhej obsadil na čele 145 mužov, z ktorých bolo 137 mexických roľníkov, mesto Capatárida, hlavné mesto provincie Falcon, ale opäť utrpel porážku a znova emigroval. Venezuelských povstalcov tedy už viedol advokát Dr. Carlos León, ktorého však generál Urbina o svojej akcii neinformoval, a po jej neúspechu našiel ďalšie útočište v Mexiku.


Známkové územia - Venezuela – revolučné známky 1932


Nominálne hodnoty známok boli 10, 25 a 50 centimov, existujú i známky s prítlačou pre použitie letecké a služobné. Ako uvádza W. Baldus vo svojom kultovom diele o revolučných známkach Filatelistickí svedkovia, patria k vôbec najvzácnejším revolučným známkam na svete a sú vzácnou ozdobou zbierok ZZ. Datuje ich do roku 1932 a pripisuje Dr. Leónovi. Podľa venezuelských zdrojov sú z júna 1929. Do obehu sa však zrejme v dôsledku porážky revolucionárov už nedostali, známe sú len známky nepoužité.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov