Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Smutná zvesť z Krakova
Známkové územia - Precancels USA

Známkové územia - Precancels USA

Známkové územia - Precancels USA

Známkové územia - Precancels USA


Známkové územia - Precancels USA
  Príspevok z oblasti známkových území zameraný na vopred znehodnotené známky USA známe pod anglickým názvom PRECANCELS.
   
  Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 28. 11. 2012 23:37
 


Precancels sú známky, na ktoré už pred ich predajom bolo vyznačené ich znehodnotenie, obyčajne menom územia, na ktorom sa mohli použiť. Pôvodným účelom bola úspora práce pri odbavovaní hromadných zásielok, po zavedení mien miest aj zabránenie používaniu odcudzených známok (teda podobne ako pri perfinoch), lebo pri obmedzenej územnej platnosti by ich použitie prinieslo neprimerane veľké riziko. Vydávanie miestnych precancels bolo v USA oficiálne ukončené 5. júla 2007, ale na niekoľkých menších poštách sa požívali aj po tomto dátume.

V USA sú precancels zhotovované výlučne úradne, preto spĺňajú všetky kritéria, kladené na známkové územia (ZZ). Prečo ich teda v chýbenkách zberateľov ZZ nájdeme len málokedy? Odpoveď je veľmi jednoduchá - málokto si na ich zbieranie trúfa, lebo v USA ich používa(lo) viac ako 21 tisíc miest.

Známkové územia - Precancels USA

Vysoké množstvo však nie je žiadny objektívny argument, pozrime sa, čo sa s tým v zbierkach ZZ dá robiť. Najprv si však musíme ozrejmiť, na aké skupiny sa delia.

  1. Podľa tlačiarne sa delia na tzv. Bureau a lokálne. Prvé tlačil Bureau of Engraving and Printing, tie druhé miestne poštové úrady.
  2. Bureau precancels sa ešte delia podľa spôsobu výroby a tvaru prítlače na viaceré typy.

Tieto 2 delenia nemajú z hľadiska zbierania ZZ žiadny význam, dôležité sú však preto, že v USA sa precancels zbierajú systémom T&T (Town and Type), takže ak si náš zberateľ objedná z USA sadu „každá iná”, môže sa dožiť nepríjemného prekvapenia, že z množstva kúpených známok vytriedi len zopár miest.

Zberateľov ZZ zaujíma názvoslovné a najmä geopolitické delenie.

Podľa názvu sa precancels delia na tradičné a moderné.

Na tradičných je meno štátu uvedené skratkou s bodkou (ALA., ARK.,.... WYO.), štáty s krátkym menom (Alaska, Hawaii, Idaho, Iowa, Maine, Ohio a Utah) skratku nepoužívali.

Známkové územia - Precancels USA

Moderné skratky majú vždy len 2 písmená a sú bez bodiek (AL, AK, AR,....WY).

Známkové územia - Precancels USA

Geopoliticky sa delia na

  1. 48 tradičných štátov = Northeast (PA, NY, VT, ME, NH, MA, RI, CT, NJ), Southeast (KY, WV, VA, MD, DE, AR, TN, NC, LA, MS, AL, GA, SC, FL), Midwest (ND, MN, WI, MI, SD, IA, NE, KS, MO, IL, IN, OH), Southwest (AZ, NM, OK, TX), Rocky Mountain (MT, ID, WY, NV, UT, CO) a Pacific (WA, OR, CA),
  2. nové štáty Alaska (AK) a Hawaii (HI),
  3. územia v Karibiku Puerto Rico (PR) a Virgin Islands (VI),
  4. územia v Pacifiku AS/Samoa, CI, CM, GM, GU/Guam, IS, MP, RP, TT a Phoenix Group,
  5. iné, t.j. Canal Zone, UNO a pseudoprecancels Kans. a Nebr.
Známkové územia - Precancels USA Známkové územia - Precancels USA Známkové územia - Precancels USA Známkové územia - Precancels USA

Známkové územia - Precancels USA

Z tohoto rozdelenia je už zrozumiteľne vidieť, čo by mala zbierka precancels USA obsahovať. Nakoľko drvivá väčsina, aspoň tých pokročilých, zberateľov ZZ zbiera aj vývoj ZZ, tak ako absolútne minimum tradičný a moderný precancel z každého štátu a zámorského územia (territories), čo nepredstavuje spolu ani 120 známok.

Máloktorý pokročilý zberateľ sa však uspokojí s absolútnym minimom. Osvedčeným riešením, ak si netrúfa na zbierku kompletnú, je preto zbierka reprezentatívna. Jej rozsah si môže každý stanoviť sám, veľmi dobre však vyzerajú už zbierky s jedným riadkom (15 známok) z každého štátu, čo pri tradičnom a modernom precancel, teda 2 riadkoch po 15 známok, predstavuje za 50 štátov USA prijateľných 1500 známok. Plus samozrejme tie zámorské územia podľa možností. Tu nehovorím o riadkoch, lebo jediná známka môže mať hodnotu väčšiu, ako všetky ostatné spolu.

Ak by sa to niekomu predsa len málilo, tak sú ešte 2 geografilatelistické možnosti zdokonalenia. Prvou je zaradiť do zbierky aj po jednej známke s plným menom štátu, lebo v temer všetkých štátoch sa nájdu aj takéto mestá.

Známkové územia - Precancels USA

Známkové územia - Precancels USA

Druhou je zaradenie aj mimoriadnych skratiek, zatiaľ som natrafil na 10 rôznych - CAL., ILS., NB, NEB., NO. CAROLINA, N. DAKOTA, PENNA., S.D., SO. DAK. a WISC. Tiež je pekným cieľom niektorý štát či dokonca oblasť zozbierať kompletne.

Pre orientáciu v množstvách niekoľko čísel. 50 štátov USA vydalo precancels pre cca 21.300 miest. Od prvého vydania Filatelistického atlasu Amerika do roku 2007, kedy bola produkcia miestnych precancels oficiálne ukončená, sa počet miest zvýšil len minimálne, pribudlo len niečo nad 150 miest, teda za cca 15 rokov ani jediné percento.

Na Portoriku poznáme precancels z 18 miest, na Panenských ostovoch len z troch.

Známkové územia - Precancels USA

V Pacifku je viacero súostroví s precancels Agana, Canton Island, Ebeye, Guam, Koror, Pago Pago, Ponape, Saipan a Truk.


Známkové územia - Precancels USA

Treba však pripomenúť, že v tradícii precancels pokračovali aj nástupnícke štáty - Mikronézia s členmi federácie Kosrae, Pohnpei, Truk a Yap

Známkové územia - Precancels USA

a Marshallove ostrovy s Ebeye a Majuro.

Známkové územia - Precancels USA Známkové územia - Precancels USA Známkové územia - Precancels USA Známkové územia - Precancels USA

Zbieranie precancels je pre zberateľov ZZ buď návratom do svojich mládežníckych rokov, alebo úplne nová skúsenosť. Dnešný pokročilý zberateľ, ktorý dokáže ročne do svojej zbierky pridať len zopár ZZ, pri precancels môže získať aj stovky prírastkov do zbierky denne. Takže je postarané o dennú radosť pri relatívne nízkych nákladoch.

Viem o zberateľoch ZZ, ktorí už atakujú hranicu 20 tisíc miest, ktorá je predbežne i mojím cieľom. Pritom niektoré štáty zbieram dvojmo. Tento reprezentačný limit preto, lebo zvyšných pár percent precancels má už podstatne vyššiu nadobúdaciu cenu, dosahujúcu v niektorých prípadoch až stovky USD.

Ako sa však k precancels dostať? Dnes je najjednoduchšou cestou, ale i najdrahšou, individuálne objednávanie na internete. Opakom je nákup netriedených precancels v tisícových množstvách, kde sa však môže stať, že výsledná cena za tých pár užitočných kusov nakoniec prevýši cenu známok, nakupovaných jednotlivo.

Osvedčenou zlatou strednou cestou je nákup predtriedených výberov podľa štátov a následná výmena prebytkov medzi zberateľmi podľa nimi dohodnutých pravidiel (jednotlivé štáty majú rôznu relatívnu „vzácnosť”). Také bolo naše školopovinné detstvo a len dúfam, že obdobný bude aj dôchodkový vek. Teda spolupráca, spolupráca a ešte raz spolupráca zberateľov. Mňa nájdete prostredníctvom internetu na adrese valdpete@yahoo.com.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter ValdnerPoslať komentár

Autor: Ing. Peter Valdner

Publikované: 28. 11. 2012 23:37
 
Známkové územia - Precancels USA
Známkové územia - Precancels USA
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ľudia kupujú to, čo chcú, keď to chcú viac ako chcú peniaze, ktoré to stojí.

(Zig Ziglar)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.