XVII. Letné paralympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVII. Letných paralympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Port Arthur

Známkové územia - Port Arthur
Autor: Marián Kováč
Publikované: 27. 09. 2019 16:50

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu v čínskom prístave Port Arthur.


Mesto Lü-šun alebo Lü-šun-kchou (旅順口), z histórie tiež známe ako Port Arthur (Портъ Артуръ), leží v provincii Liao-ning v Číne na juhu polostrova Liao-tung (Liaodong), kde sa nachádza chránený prírodný prístav. Práve tento prístav sa stal jedným z dôvodov pre vypuknutie prvej čínsko-japonskej vojny (1894–1895) a následne rusko-japonskej vojny (1904–1905). Voľakedajšie samostatné mesto je v súčasnosti obvodom mesta Ta-lien (Dalian / 大連), v minulosti tiež s názvom Dairen alebo rusky Daľnij (Дальний). Južný výbežok polostrova Liao-tung, na ktorom ležia obidve mestá, je tiež známy pod názvom Kwantung (Guandong / 關東).

Známkové územia - Port Arthur

Známkové územia - Port Arthur

mapy z roku 1904


V Európe a Rusku bol od druhej polovice 19. storočia prístav označovaný ako Port Arthur na počesť kapitána britského kráľovského námorníctva Williama C. Arthura, ktorý v auguste 1860 počas druhej ópiovej vojny priplával do vtedy rybárskej osady Lü-šun so svojou poškodenou fregatou na opravu.
Strategický význam prístavu si uvedomila čchingská vláda a v 80. rokoch 19. storočia tu vybudovala vojenskú základňu. V novembri 1894 počas prvej čínsko-japonskej vojny prístav a mesto dobyla japonská armáda a podľa Šimonoseckej mierovej zmluvy z apríla 1895 sa pričlenil k Japonsku. Po diplomatickom nátlaku veľmocí Ruska, Francúzska a Nemecka však Japonci o mesiac neskôr museli Port Arthur vrátiť Čchingom.

Známkové územia - Port Arthur

pohľad na prístav z roku 1904


Rusko expandovalo na Ďalekom východe počas celého 19. storočia. Potrebovali oporný bod pre svoje vojnové loďstvo, avšak všetky ruské prístavy na východe cez zimu zamŕzali a tak obrátili svoju pozornosť k južnejším prístavom v Mandžusku.

Dňa 27. marca 1898 podpísalo Rusko dohodu s Čínou na 25-ročný prenájom Lü-šunu a Dalianu s výhradným právom založiť tu pobočku Čínskej východnej železnice s priamym napojením na Transibírsku magistrálu. Touto dohodou taktiež získala Tichomorská flotila nezamŕzajúci prístav a zázemie pre kontrolu nad Žltým morom, Kórejským zálivom a časťou čínskeho pobrežia.

Nasledujúceho roku 1899 boli v obidvoch mestách otvorené poštové úrady. Ruská pošta používala na prepravu zásielok svoje bežné známky alebo ruské známky s pretlačou КИТАЙ. Na znehodnocovanie zásielok používali pečiatky výhradne s azbukou.

Známkové územia - Port Arthur

poštový lístok odoslaný 15.5.1898 do Münsteru v Nemecku,
cez Šanghaj (ШАНХАЙ) 6.6.1898 a britský poštový úrad v Hongkongu 10.6.98,
s príchodzou pečiatkou Münster 11.7.1898


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list odoslaný z Port Arthuru 24.9.1899 do Moskvy


Známkové územia - Port Arthur

poštový lístok odoslaný 28.11.1899 do Bernu,
cez Šanghaj (ШАНХАЙ) 3.12.1899 a britský poštový úrad v Hongkongu 21.12.99,
s príchodom do Bernu 19.1.1900
oranžová kopejková známka znehodnotená nemou dvojkruhovou pečiatkou


Známkové územia - Port Arthur

poštový lístok odoslaný 30.11.1900 do Frensburgu v Nemecku,
cez Šanghaj (ШАНХАЙ) 21.12.1900, s príchodom do Frensburgu 30.1.1901


Známkové územia - Port Arthur

zaujímavá cesta poštového lístku odoslaného z Port Arthuru 20.3.1901 do Essenu v Nemecku,
cez ruský úrad v Chefoo (ЧИФУ) 23.3.01, čínsky úrad v Chefoo 4.4.01, ruský úrad v Šanghaji (ШАНХАЙ) 8.4.1901, čínsky úrad v Šanghaji 8.4.01 a nakoniec cez britský poštový úrad v Hongkongu 11.4.01


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list odoslaný 11.7.1902 do mesta Hecker v Illinois v USA,
cez Nagasaki 5.8.02, Jokohama 9.8.02 a San Francisco 26.8.1902


Známkové územia - Port Arthur

poštový lístok odoslaný 29.12.1902 do Tsingtau, cez Chefoo (ЧИФУ) 13.1.1903 a nemecký poštový úrad Tsingtau Kiautschou 18.1.03


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný 15.8.1903 z Chefoo (ЧИФУ) do Port Arthur


Známkové územia - Port Arthur

pohľadnica poslaná z Odesy do Moncay v Indočíne a jej "putovanie po svete":
11.7.1903 Odesa (ОДЕССА)
1.8.1903 Port Arthur (ПОРТЪ АРТУРЪ)
15.8.03 čínsky úrad Chefoo
19.8.03 čínsky úrad Shanghai
20.8.03 britský úrad Shanghai
24.8.03 britský úrad Victoria / Hong Kong


Známkové územia - Port Arthur

poštový lístok odoslaný doporučene 13.11.1903 do Mitavy (МИТАВА) vlakovou poštou
Mitava je súčasné mesto Jelgava v Lotyšsku
13.11.1903 ПОРТЪ АРТУРЪ
15.11.1903 ПОЧТОВЫИ.ВАГОНЪ No.266
17.11.1903 ПОЧТОВЫИ.ВАГОНЪ No.262
4.12.1903 МИТАВА


Japonci potrebovali získať vojenskú kontrolu na mori, takže ich prvým cieľom bolo neutralizovať ruskú flotilu v Port Arthure. Pred polnocou z 8. na 9. februára 1904 zaútočili pod vedením admirála Heihačiró Tógó na ruské bojové lode kotviace v prístave a torpédami dve vážne poškodili. Dňa 10. februára bola oficiálne vyhlásená vojna medzi cárskym Ruskom a Japonským cisárstvom. Japonci sa po vylodení postupne prebojovávali k Port Arthuru, ktorý nakoniec po 11 mesačnom obliehaní 2. januára 1905 kapituloval.

Na pevnine bojovali Japonci proti ruskej armáde v Mandžusku a 10. marca 1905 obsadili Mukden. Na pomoc Tichomorskej flotile bola ešte v októbri 1904 vyslaná Baltská flotila pod vedením admirála Rožestvenského. S japonským loďstvom sa stretli 27. mája 1905 v Kórejskom prielive pri ostrove Cušima, kde ruská flotila utrpela zdrvujúcu porážku.

Známkové územia - Port Arthur


Svetové mocnosti žiadali ukončiť konflikt mierovými rokovaniami. Prostredníctvom amerického prezidenta Theodora Roosevelta bola 5. septembra 1905 v meste Portsmouth podpísaná mierová dohoda. Porazené Rusko sa zrieklo Port Arthuru a celého územia polostrova Liaotung, južnej časti ostrova Sachalin a uznalo zvrchovanosť Japonska nad Kóreou. Rusko stratilo svoje dominantné postavenie na Ďalekom východe.

Port Arthur bol zmenený na Rjodžun (Ryojun) a Dalnij sa stal po premenovaní na Dairen hlavným mestom celej oblasti. Masívnymi kapitálovými investíciami vytvorili japonské firmy v Dairene významnú priemyselnú infraštruktúru a z prístavu sa vďaka voľnému obchodu stal medzinárodne dôležitý prístav prvej triedy. Jeho zriadenie a modernizácia mesta z neho urobili hlavnú obchodnú bránu do severovýchodnej Číny.
Na obranu bola vytvorená Kwantungská armáda, ktorá bola neskôr využitá na inváziu do Mandžuska.

Na prepravu zásielok používala japonská pošta svoje bežné známky, ale sú známe prípady použitia známok čínskych. Hoci bol Port Arthur zmenený na Rjodžun, v značnej miere sa používal aj starý názov.

Známkové územia - Port Arthur

poštový lístok odoslaný 21.8.1908 z Port Arthuru do Kielu v Nemecku


Známkové územia - Port Arthur

pohľadnica odoslaná 4.11.1908 do Segesvaru,
cez Kobe 10.11.08, s príchodzou pečiatkou Segesvar 12.12.1908


Známkové územia - Port Arthur

pohľadnica odoslaná z Port Arthuru 7.7.1911 do Rakúska


Známkové územia - Port Arthur

poštový lístok odoslaný z Harbinu 29.5.1914 cez Dairen 13.6.14 na Nový Zéland


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný v roku 1926 do Prahy


Známkové územia - Port Arthur

pohľadnica odoslaná 1.2.1927 do Paríža


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný 11.11.1927 z Dairenu do Dánska


Koncom dvadsiatych rokov sa Japonsko zameralo na ovládnutie Mandžuska s jeho prírodnými surovinami a úrodnou poľnohospodárskou pôdou. V júni 1928 odstránili maršala Čang Cuo-lina, ktorý bol jeho vojenský vládca a neskôr v roku 1931 začali s inváziou do Mandžuska. Po jeho obsadení a oddelení od zbytku Číny, bol 18. marca 1932 vyhlásený Mandžuský štát. Japonci vytvorili bábkovú vládu a do jej čela dosadili bývalého čínskeho cisára Pchu Iho.

Známkové územia - Port Arthur Známkové územia - Port Arthur

mapa Mandžuska a cisár Pchu I


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný 27.12.1930 z Dairenu do Londýna


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný z Dairenu 7.6.1934 do Paríža


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný z Dairenu 7.8.1934 do Hertsu


V júli 1937 vypukla druhá čínsko-japonská vojna. Čínska armáda, oslabená občianskou vojnou medzi nacionalistickým Kuomintangom a Čínskou komunistickou stranou, nedokázala zastaviť japonskú inváziu. Okupácia trvala až do kapitulácie Japonska na konci druhej svetovej vojny.

Známkové územia - Port Arthur

japonská okupácia Číny na mape z roku 1945


Známkové územia - Port Arthur

pohľadnica odoslaná 27.9.1938 z Dairenu loďou do Los Angeles


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný 29.12.1938 z Dairenu do USA


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný 26.11.1941 z New Yorku americkému konzulovi v Dairene,
11 dní pred útokom na Pearl Harbor
a vrátený odosielateľovi 25.2.1942


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný 21.1.1943 z Dairenu, cez Istanbul 15.4.43 do Bazileja


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný 8.5.1944 z Dairenu do St. Gallenu


Japonská poštová správa vydala 1. októbra 1944 dve známky venované Kwantungskej svätyni v Port Arthure s jej vyobrazením a mapou polostrova v dolnej časti známky.

Známkové územia - Port Arthur


Stalin mal záujem na tom, aby získal stratené územia na Ďalekom východe. Po skončení bojov v Európe sa Červená armáda presunula na východ k hraniciam Mandžuska a sformovala Zabajkalský, 1. a 2. Ďalekovýchodný front. Sovietsky zväz vyhlásil 8. augusta 1945 Japonsku vojnu a operácia nazvaná "Augustová búrka" bola v ten deň zahájená mohutným útokom. Červená armáda prelomila na viacerých miestach japonskú obranu, pričom ťažila zo svojej početnej a technickej prevahy. Hlavné sily Kwantungskej armády sa rýchlo ocitli v obkľúčení a nakoniec 20. augusta japonská armáda kapitulovala.

Známkové územia - Port Arthur


Aj keď Japonsko kapitulovalo, nebránilo to Červenej armáde v ďalšom postupe. Do konca augusta obsadil Zabajkalský front pod vedením maršala Malinovského viac než polovicu Mandžuska, vrátane prístavu Port Arthur. Správa nad územím bola neskôr odovzdaná do rúk čínskych komunistov.

Známkové územia - Port Arthur

lístok poľnej pošty odoslaný z bojiska v Mandžusku 17.8.1945 do Moskvy,
s príchodzou pečiatkou MOCKBA 7.9.45 a vľavo MOCKBA 8.9.45


Známkové územia - Port Arthur

list poľnej pošty odoslaný 3.9.1945 do Moskvy


Známkové územia - Port Arthur

víťazná Červená armáda v uliciach Harbinu


Sovietsky zväz a Čínska republika podpísali 14. augusta zmluvu o priateľstve a spojenectve, týkala sa tiež Východočínskej a Juhomandžuskej železnice, prístavu Daľnij a Port Arthur. Prístavy boli prenajaté Sovietskemu zväzu na obdobie 30 rokov ako námorná základňa. Podľa iných zdrojov sa uvažovalo o spoločnom sovietsko-čínskom využití základne.

Pre poštové použitie v oblasti boli 15. marca 1946 vydané dve známky. Ukoristené mandžuské známky boli v meste Pen-Ku-Hu (Benxihu) pretlačené čínskymi znakmi vo význame „Pošta Liaoningu“ spolu s nominálnou hodnotou.

Známkové územia - Port Arthur


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list odoslaný z Dairenu 4.4.1946,
zaujímavosťou je 11-ročný posun vo vyznačení roku,
pravdepodobne používaním iného kalendára


Poštová administratíva Liaoningu bola založená 1. apríla 1946 v súlade s čínsko-sovietskou zmluvou o priateľstve a spolupráci, ale už o týždeň bola premenovaná na Poštovú administratívu Port Arthur a Dairen. Japonské známky boli 1. apríla 1946 pretlačené čínskymi znakmi vo význame „Pošta Liaoningu“ spolu s nominálnou hodnotou.

Známkové územia - Port Arthur


Známkové územia - Port Arthur Známkové územia - Port Arthur
výstrižok s pečiatkami Dairen 19.4.1946 list poslaný 22.4.1946 do Kiaotungu


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný 6.5.1946 z Dairenu do Tsingtao


Známkové územia - Port Arthur

známky s pečiatkami z poštového úradu Dairen 29.5.1946


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný 17.1.1947 do Huanghsienu


Dňa 3. apríla 1947 bola spojená s Telekomunikáciami a názov bol zmenený na Kwantungská poštová a telegrafná generálna správa. Známky s novým názvom boli vydané 1. mája 1947.

Známkové územia - Port Arthur


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný 24.9.1948


Známkové územia - Port Arthur

diplomatický list poslaný z Dairenu do San Francisca,
s pečiatkou WASHINGTON 10.1.1949


Prvé definitívne známky vychádzajú 1. apríla 1949, sú tlačené kameňotlačou (litografia) na hrubý biely papier s perforáciou 11.

Známkové územia - Port Arthur


Dňa 1. mája 1949 bola opäť zmenená na Port Arthur a Dairen - poštová a telegrafná správa. V ten deň boli vydané známky so zmeneným názvom.

Známkové územia - Port Arthur Známkové územia - Port Arthur Známkové územia - Port Arthur


Známkové územia - Port Arthur Známkové územia - Port Arthur
list poslaný 29.5.1949 z Dairenu do Chengfu list poslaný 11.6.1949 z Dairenu do Penglai


Známkové územia - Port Arthur

poštový lístok poslaný 11. 9. 1949


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný 30. 9. 1949 z Dairenu do Šanghaja


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný do Austrálie s príchodzou pečiatkou SYDNEY 4.11.1949


Po skončení bojov s Japonskom pokračovala občianska vojna medzi Kuomintangom a Čínskou komunistickou stranou. Skončila víťazstvom komunistov, tí pod vedením Mao Ce-tunga prevzali kontrolu nad celou pevninskou Čínou a Mao vyhlásil 1. októbra 1949 Čínsku ľudovú republiku.
Bola založená Generálna poštová administratíva, ktorá vydala 8. októbra prvé známky. Avšak pre oblasť Port Arthur a Dairen pre odlišnú menu stále platili ich vlastné známky.

Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný 29.1.1950 z Dairenu do Šanghaja


Súčasne s uzavretím zmluvy o priateľstve, aliancii a vzájomnej pomoci, bola 14. februára 1950 uzavretá dohoda medzi ZSSR a ČĽR o Port Arthure, ktorá do konca roku 1952 umožnila spoločné využívanie tejto základne.

Známkové územia - Port Arthur

list poslaný 2.3.1950 z Dairenu do Šanghaja


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný 3.3.1950 z Dairenu do Šanghaja


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný 7.3.1950 z Dairenu do Brna


Posledné známky boli vydané 10. marca 1950, päť známok s vyobrazením námestia Tien-an-men v Pekingu.

Známkové územia - Port Arthur


Známkové územia - Port Arthur Známkové územia - Port Arthur Známkové územia - Port Arthur Známkové územia - Port Arthur

kombinované rusko-čínske pečiatky:
v hornej časti čínske znaky 大連 a v dolnej г. ДAЛЬHИЙ


Známkové územia - Port Arthur

doporučený list poslaný 24.4.1950 z Dairenu do Harbinu


Známkové územia - Port Arthur

poštový lístok poslaný 18.5.1950 z Dairenu do Šanghaja


Známkové územia - Port Arthur

list poslaný 19.5.1950 z Dairenu do Pekingu


Po zlúčení poštovej správy Port Arthuru a Dairenu s Generálnou poštovou správou v Pekingu bola 8. júla 1950 ukončená platnosť všetkých predchádzajúcich emisií.

Lü-šun (Port Arthur) sa 1. decembra 1950 zlúčil s mestom Dalian a vytvoril mesto Lüda (大連, Lü-ta). Názov vznikol z prvých slabík názvu každého mesta.

Známkové územia - Port Arthur

zadná strana listu poslaného 3.12.1951 z Dairenu do Ženevy


Vlády ZSSR a Čínskej ľudovej republiky uzavreli 12. októbra 1954 dohodu, že sovietske vojenské jednotky budú stiahnuté z Port Arthuru. Odsun sovietskych vojsk bol dokončený v máji 1955.

Známkové územia - Port Arthur

list poslaný 26.7.1955 z Dairenu do ZSSR


Uznesením Štátnej rady Číny bolo 9. februára 1981 mesto Lüda premenované na Dalian (Ta-lien) a bývalé mesto Lüshun sa stalo okresom Lüshunkou.

Pri príležitosti 100. výročia bojov o Port Arthur vydala ruská pošta v roku 2004 pamätný hárček.

Známkové územia - Port ArthurA na záver jedna perlička z trošku iného súdka, futbalového:
Stredopoliar Marek Hamšík prestúpil 14. februára 2019 z SSC Neapol do čínskeho klubu Dalian Yifang.

Známkové územia - Port ArthurZdroje


Wikipedia.org, Michel: China 2009/2010, Scott 2017, Kolektív: Kronika 20. storočia, internet
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov