Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia v Červenom Kláštore.

26. 07. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur

Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 06. 12. 2013 18:41

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštové známky používané v nezávislom Bahawalpure v roku 1947.


Zberatelia známkových území (ZZ) majú obvykle vo svojich zbierkach známky Bahawalpuru z dvoch období.

Do 15. augusta 1947, kedy sa dovtedajšia britská India delila na samostatné štáty, vydal Bahawalpur len služobné známky.

Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur   Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur   Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur   Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur


Po 3. októbri 1947, kedy sa Bahawalpur stal súčasťou Pakistanu, boli vydané známky poštové aj služobné, ktoré platili len vo vnútroštátnom styku. Do zahraničia bolo už potrebné použiť známky Pakistanu.

Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur   Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur   Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur   Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur


Aké známky sa však používali v nezávislom Bahawalpure medzi týmito 2 časovými medzníkmi? S odpoveďou prišiel tradične katalóg Stanley Gibbons – boli to indické známky z prítlačou.

Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur


Prítlač bola čierna alebo červená a aplikovaná bola tak, aby bolo prekryté slovo India. Vydaných bolo 17 nominálnych hodnôt od 3Ps po 10 Rupii.

Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur   Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur   Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur   Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur


Pre orientáciu aj katalógové záznamy z roku 2006 v GBP.

Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur


Poštou prešlé listy sú vzácne, kto však hľadá, nájde.

Známkové územia - Nezávislý Bahawalpur
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov