Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Jason Islands a Isle of Samson

Známkové územia - Jason Islands a Isle of Samson
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 26. 12. 2013 00:38

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštové známky používané na atlantických ostrovoch, ktoré patria Veľkej Británii.


Ostrovy síce ležia pri opačných koncoch Atlantického oceánu, ale majú niečo spoločné - patria Veľkej Británii, sú prírodnými rezerváciami a čo zaujíma zberateľov známkových území (ZZ), boli pre ne vydané známky.

Známkové územia - Jason Islands a Isle of Samson


Jason Islands je súostrovie, patriace k Falklandským ostrovom. Žili tam kŕdle tučniakov, milióny ich boli pozabíjané za účelom získania tuku. Neskôr sa ostrovy stali pastvinami pre stáda oviec.

V marci 1970 britský ornitológ Leonard W. Hill kúpil Grand Jason a Steeple Jason za 5.500 GBP, zriadil tu vtáčiu rezerváciu a vydal aj jedinú známku, na ktorej môžme vidieť jeho portrét, ostrovy a tučniakov. Známka má veľkosť a kvalitu vtedajších britských známok, ktoré tlačila tá istá tlačiareň Harrrison & Sons.

Známkové územia - Jason Islands a Isle of Samson


Po Hillovej smrti jeho dedičia ostrovy predali. Kúpil ich Američan Michael Steinhardt, ktorý ich daroval Wildlife Conservation Society, ktorá sídli v ZOO v New Yorku.Isle of Samson je ostrov v anglickom súostroví Scilly v správe Isles of Scilly Wildlife Trust a jeho mapu môžme vidieť na emisii známok z apríla 2011.

Známkové územia - Jason Islands a Isle of Samson


Známky Isle of Samson sú z dielne essexského umelca Jovana Djordjevica.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov