Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Franšízové známky a známkové zeme/krajiny

Známkové územia - Franšízové známky a známkové zeme/krajiny
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 04. 07. 2009 21:02

Článok o franšízových známkach a ich vzťahu ku zbieraniu známkových území.


Úvod


Franšízové známky sú určené na frankovanie zásielok odosielateľmi, ktorí majú privilégium bezplatného zasielania korešpondencie. K prvým patrili španielske známky pre Diega Castella z roku 1869 a Fernandeza Dura z roku 1881, dostupné sú francúzske vojenské známky, zaujímavé vojenských útvarov v Melille z roku 1893 či v Tunisku z roku 1943, hojné sú švajčiarske známky pre vojenské jednotky z obdobia 1. aj 2. svetovej vojny. Vydávali a používali ich aj mnohé ďalšie krajiny.


Znamkove zeme

Nakoľko mnohí zberatelia ZZ do svojich zbierok zaraďujú i po jednej známke leteckej, doplatnej, služobnej, telegrafickej, novinovej a pod., snáď nezabudli i na známku franšízovú, najmä keď patria k známkam graficky najpríťažlivejším. Toto platí najmä o známkach, ktoré v priebehu prvej svetovej vojny dal vytlačiť francúzsky podnikateľ Gaston Fontanille.


Prvá svetová vojna


V roku 1915 zhromaždil okolo seba skupinu najlepších parížskych výtvarníkov a vydal známky, ktoré ponúkol Medzinárodnému červenému krížu, Francúzsku, Taliansku a niekoľkým ďalším spojeneckým krajinám. Ale MČK mal počas vojny iné starosti ako poštové známky (a dodnes používa len frankotypy), Francúzsko už dalo pretlačiť bežné poštové známky, pre Britov nebol nejaký francúzsky podnikateľ rovnocenným partnerom, jediným legálnym odberateľom bol francúzsky ČK, ktorý mu však zmluvu vypovedal keď zistil, že príjmy končia vo vrecku pána Gastona. A tak zostávajúce známky zákonite skončili na filatelistickom trhu v podstate za symbolické ceny. Škoda, že to o nich neplatí dodnes. A podnikavý pán Gaston skončil v roku 1917 za mrežami, kde aj v roku 1923 umrel.

Keďže týchto známok bolo, podobne ako je to u švajčiarskych vojenských známok, veľmi mnoho (dnes sa im venuje 5 dielov katalógu Images of the Great War, vydávaného postupne od roku 1984), pred zberateľmi ZZ vyvstala otázka čo z nich do svojich zbierok zaradiť. Skupina zberateľov ZZ pri Yahoo, ktorá svojho času združovala špičkových zberateľov ZZ z celého sveta (napr. za UK Lord Stirling, USA R. Scott, V. Berkovich, L. Bartojay, RF P. Brunel, Taliansko F. Vaccarezza, Švédsko L. Hult, ČR P. Pazourek, SR P. Valdner, ...) sa zhodla na nasledovnom zozname:

Franchise occupation francaise

 • Castellorizo Occupation Francaise Franchise Postale
 • Corfou Corps Francais Franchise Postale
 • Fort Archanbault Oubangi Chari Tchad Franchise Militaire
 • Fort Crampel Franchise Postale
 • Fort Lamy Franchise Postale
 • Mytilene Occupation Franco-Anglaise Franchise Postale
 • Ile de Rouad Occupation Francaise Franchise Postale
 • Tenedos Occupation Franco-Anglaise Franchise Postale

Occupation francaise

 • lle de Ruad Occupation Francaise
 • Cameroun Corps d`occupation AF + FA Occupation
 • Togo Corps d`occupation AF + FA Occupation
 • Occupation de Lemnos et de Samothrace

OHMS

 • Bushire under British Occupation
 • Imbros English Occupation
 • Mytilene Anglo-French Occupation
 • Tenedos Anglo-French Occupation

British occupation

 • Orfano and Cavala under British Occupation

Australian occupation

 • German Solomon islands

Mapy

 • Mauretanie
 • Port of Bukoba on Victoria Nyanza

Prirodzene je na každom jednom zberateľovi, aby sa rozhodol, či franšízové známky zbierať bude. Na priloženom obrázku sú horeuvedené známky okrem Toga. Ak ho niekto máte, poprosím o scan na email valdpete@yahoo.com.


Znamkove zemeViac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter Valdner

Autor: Peter Valdner

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov