Stratené exponáty - prosba o pomoc pri ich nájdení a vrátení

Prosba, resp. výzva na pomoc pri vypátraní a vrátených stratených filatelistických exponátov.

24. 01. 2022

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ
Autor: Michal Hertlík
Publikované: 09. 03. 2013 22:38

Prehľad známkových území (tiež známkových zemí - ZZ) Blízkeho východu s ich príslušnými poštovými známkami a mapami, o ktorých ste možno ešte nikdy nepočuli.


Známkové územia - Blízky východ  

IRAK


Hlavné mesto: Bagdad
Obyvateľstvo: 31 129 225
Rozloha: 438 446 km2
  Známkové územia - Blízky východ   Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ

Na území platili až do roku 1917 turecké známky, neskôr indické emisie, vydanie pre Bagdad Známkové územia - Blízky východ a pod roku 1918 turecké známky s pretlačou IRAQ IN BRITISH OCCUPATION, od roku 1923 už definitívne známky s textom IRAQ, od roku 1958 REPUBLIC OF IRAQ. V irackej produkcii je zastúpené mimoriadne veľké množstvo služobných známok (300 exemplárov). Obdobie až do 50tych rokov je charakterizované dlhými sériami výplatných známok (15 - 20 hodnôt), väčšinou s portrétom panovníka alebo kresbami miest, ktoré sú vyrábané oceľotlačou v britských tlačiarňach, pričom známky sú vydávané v niekoľkoročných časových odstupoch. Irak je typickým príkladom využívania známok k štátnej propagácii. Známkové územia - Blízky východ V súčasnej dobe vychádza ročne cca 30 známok.
Známkové územia - Blízky východ  

IRÁN


Hlavné mesto: Teherán
Obyvateľstvo: 75 149 669
Rozloha: 1 648 100 km2
  Známkové územia - Blízky východ   Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ Známkové územia - Blízky východ

Do roku 1935 mal úradný názov Perzia, od 22. 3. 1935 bolo zavedené meno Irán, Známkové územia - Blízky východ avšak starý názov bol v roku 1957 znovu úradne pripustený. Po zvrhnutí šáha bola zrušená monarchia a 1. 4. 1979 vyhlásená Iránska islamská republika. Až do roku 1935 sa používali známky Perzie s pretlačou POSTES IRANIENNES, neskôr len IRAN. V známkovej produkcii výrazne prevažujú štátne orientované námety. Po zvrhnutí šacha bol jeho portrét na známkach prekrývaný pretlačou. Známkové územia - Blízky východ Po vyhlásení Iránskej islamskej republiky sa objavuje vedľa nápisov v arabskom (perzskom) písme v latinke text ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN alebo R.I.IRAN.
Známkové územia - Blízky východ  

IZRAEL


Hlavné mesto: Jeruzalem
Obyvateľstvo: 7 968 300
Rozloha: 20 770 km2
  Známkové územia - Blízky východ   Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ

Od roku 1948 vychádzajú oficiálne emisie s hebrejským textom, ďalšie majú aj arabským písmom a latinkou písaný názov ISRAEL. Známkové územia - Blízky východ Pred vydaním vlastných známok platili známky Palestíny. Pred vyhlásením vlastného štátu vznikol veľký počet miestnych a súkromných neoficiálnych vydaní, ktoré nemali skutočnú poštovú platnosť. Izraelské známky majú po námetovej stránke výrazný štátne propagačný charakter a sú tlačené v Izraeli. Zo zberateľských hľadísk sú pre izraelskú produkciu typické známkové kupóny zvané tabs. Súčasná ročná produkcia je okolo 40 známok. Známkové územia - Blízky východ Izraelské známky platia aj na okupačných územiach Gazy, Predjordánska, Golanských výšin a do roku 1982 platili aj na Sinajskom polostrove.
Známkové územia - Blízky východ  

JORDÁNSKO


Hlavné mesto: Ammán
Obyvateľstvo: 6 508 271
Rozloha: 97 740 km2
  Známkové územia - Blízky východ   Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ

Do roku 1918 bol súčasťou Osmanskej ríše, potom oslobodený arabskými oddielmi bojujúcimi na strane Dohody a vyhlásený v roku 1920 za mandátne územie Veľkej Británie pričlenené k Palestíne. Známkové územia - Blízky východ V roku 1921 vytvorila Veľká Británia z území na východ od rieky Jordán emirát Zajordánsko. Zriekla sa ho v roku 1946, kedy sa emirát stal kráľovstvom. V roku 1948 bola k zemi pripojená tzv. východná Palestína (Predjordánsko) a štát bol premenovaný na Jordánsko. Západné Jordánsko je od roku 1967 okupované Izraelom. Po zajordánskych vydaniach sa objavujú v roku 1949 známky s textom THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN (Hašemitské kráľovstvo Jordánsko), niekedy skratkovito H.K.JORDAN. Od 60-tych rokov je zaznamenaný vzostup známkovej produkcie aj obchodne filatelistických vplyvov, čo sa týka spoločných medzinárodných námetov, zúbkovaných a nezúbkovaných známok, vysokého počtu hárčekov, atď. Známkové územia - Blízky východ Súčasná ročná produkcia dosahuje 30 - 70 známok.
Známkové územia - Blízky východ  

KUVAJT


Hlavné mesto: Kuvajt
Obyvateľstvo: 2 818 042
Rozloha: 17 818 km2
  Známkové územia - Blízky východ   Známkové územia - Blízky východ

Pred vlastnou emisnou činnosťou platili indické známky, od roku 1923 najprv indické známky s pretlačou KUWAIT, až od roku 1957 vychádzali definitívne známky s rovnakým textom, od 1962 už s názvom STATE OF KUWAIT. Známkové územia - Blízky východ Známková produkcia najprv v podobe pretlačových provizórií, cez obrázkové známky, až po znakový a symbolický charakter. Od roku 1962 bol zaznamenaný vzostup emisnej činnosti, keď niektoré roky prevyšovali aj 60 známok, čo je spôsobené aj tým, že Kuvajt občas vydáva dlhé série o 32 hodnotách. Známkové územia - Blízky východ
Známkové územia - Blízky východ  

LIBANON


Hlavné mesto: Bejrút
Obyvateľstvo: 4 224 000
Rozloha: 10 400 km2
  Známkové územia - Blízky východ   Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ

Po sýrskych známkach má od roku 1924 vlastnú emisnú činnosť, taktiež francúzske známky s pretlačou GRAND LIBAN, po roku 1927 názov RÉPUBLIQUE LIBANAISE, neskôr LIBAN. Známkové územia - Blízky východ Okrem značného počtu pretlačových provizórií to sú najmä obrázkové známky francúzskeho pôvodu, prevaha štátne propagačných námetov ako výročie nezávislosti alebo Deň práce. Takisto ako v prípade Sýrie je charakteristický nadmerný počet leteckých známok (takmer 700 kusov od roku 1924). Počas občianskej vojny v rokoch 1976-1977 ustala emisná činnosť a zásoby známok sa počas nej dostali do nepovolaných rúk, preto po obnovení riadnej poštovej služby opatrila poštová správa zostávajúce zásoby známok, ktoré mala vo svojom držaní, kontrolnou kobercovou pretlačou. Známkové územia - Blízky východ Súčasná známková produkcia je minimálna.
Známkové územia - Blízky východ  

OMÁN


Hlavné mesto: Maskat
Obyvateľstvo: 2 773 479
Rozloha: 212 457 km2
  Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ

Predchádzajúci názov Maskat a Omán bol zrušený po palácovom prevrate 23. 7. 1970, kedy sa moci ujal nový sultán a zaviedol meno Sultanát Omán. Známkové územia - Blízky východ Definitívne známky ako aj pretlačová provizóriá s názvom SULTANATE OF OMAN vyšli v roku 1971. Neveľká produkcia známok so štátnymi námetmi, kde dominuje portrét panovníka alebo štátny znak. Ročne vychádzajú len 2-3 známkové vydania. Známkové územia - Blízky východ
Známkové územia - Blízky východ  

PALESTÍNA


Hlavné mesto: Jeruzalem
Obyvateľstvo: 4 260 636
Rozloha: 27 100 km2
  Známkové územia - Blízky východ   Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ

Až do vstupu Turecka do svetovej vojny platili na území Palestíny známky jednotlivých pôšt Levanty, inak turecké známky až do roku 1918. Známkové územia - Blízky východ Po nich nasledovali známky vojenskej okupácie (Egyptian Expeditionary Forces = EEF), na ktorých však nie je uvedený názov územia. Tieto známky boli v roku 1920 (kedy sa uskutočnil britský mandát) poznačené pretlačami PALESTINE, čím sa zahajuje vlastná emisná činnosť. Názvy na známkach sú trojjazyčné – anglické, hebrejské a arabské. V roku 1948 na určitých častiach palestínskych území nastúpili izraelské známky. Od 1948 do 1950 boli na jordánskych známkach pretlače PALESTINE. Známkové územia - Blízky východ To isté sa v tých rokoch stalo aj s egyptskými známkami, ktoré sú vydávané latinkou aj arabsky pre oblasť Gazy. Do roku 1958 vyšlo celkom 93 + 7 známok vrátane leteckých sérií, po roku 1958 emisná činnosť pokračuje na známkach Zjednotenej arabskej republiky – Egypta, kde taktiež boli najprv pretlače PALESTINE, neskôr definitívne známky s textom UAR PALESTINE. Celkom vyšlo 79 + 7 známok, ktoré sa pohybujú v štvrťmiliónovom náklade. Emisná činnosť fungovala do roku 1967, kedy územie Gazy bolo obsadené arabskými vojskami.
Známkové územia - Blízky východ  

SAUDSKÁ ARÁBIA


Hlavné mesto: Rijád
Obyvateľstvo: 28 376 355
Rozloha: 2 149 690 km2
  Známkové územia - Blízky východ   Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ

V roku 1934 vyšli definitívne známky s francúzskym označením ROYAUME DE L'ARABIE SOUDITE, neskôr SAOUDITE a potom sa objavuje aj anglický názov KINGDOM OF SAUDI ARABIA a nakoniec len SAUDI ARABIA alebo ARABIE SOUDITE. Známkové územia - Blízky východ Používajú sa aj iniciály KSA. Známky sú domáceho, ale aj egyptského pôvodu, čo ovplyvňuje celkový výraz známkového obrazu. Na známkach sú väčšinou zobrazované znaky a symboly, než obrázkové námety. Známkové územia - Blízky východ V súčasnosti produkujú cca 10 - 30 známok ročne.
Známkové územia - Blízky východ  

SÝRIA


Hlavné mesto: Damask
Obyvateľstvo: 22 530 746
Rozloha: 185 180 km2
  Známkové územia - Blízky východ   Známkové územia - Blízky východ

Známkové územia - Blízky východ

Po známkach Osmanskej ríše sa objavujú rôzne pretlačové provizóriá , jednak okupačných armád na území Sýrie, jednak emisie arabského kráľovstva Veľkej Sýrie. Známkové územia - Blízky východ Až v roku 1920 je na francúzskych známkach pretlač s názvom v latinke SYRIE s nadtitulom OMF (Occupation Militare Française), od roku 1933 názov RÉPUBLIQUE SYRIENNE, potom označenie SYRIE, ktoré bolo na čas vystriedané označením republiky. Známky Sýrie sú ovplyvnené dlhotrvajúcim francúzskym vplyvom, ktorý bol vystriedaný egyptským. Charakteristický je mimoriadne veľký počet leteckých známok, ktorý v niektorých obdobiach prevyšuje produkciu ostatných druhov (napr. v rokoch 1947-1957 vyšlo 133 leteckých známok, ale len 93 ostatných druhov). Od roku 1961 vychádzali definitívne známky s textom SYRIAN ARAB REPUBLIC latinkou aj v arabskom písme. Boli to výhradne štátne propagačné námety s niektorými spoločnými medzinárodnými emisiami. Známkové územia - Blízky východ Produkcia známok je v súčasnej dobe natoľko umiernená, že sa neuskutočňuje ani každoročne.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis Panta Rei - Nezávislý časopis študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Michal Hertlík
 
Kontakt na autora článku: Michal Hertlík
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov