Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?
Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)
  Príspevok z oblasti známkových území o známkach a celinách súvisiacich s belgickou okupáciou Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) počas I. svetovej vojny.
   
  Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 04. 06. 2012 19:15
 


Nemeckú východnú Afriku (DOA) obsadili počas I. svetovej vojny od severovýchodu (G.E.A., I.E.F, Mafia) a juhozápadu (N.F.) Briti, od juhu Portugalci (Kionga), od západu Belgičania (Urundi, Ruanda a následne najprv štvorriadková prítlač belgickej okupácie DOA a potom A. O., vždy na Belgickom Kongu). Tieto známky sú prakticky v každom svetovom katalógu. Michel však uvádza ešte 5 miestnych belgických prítlačí, ale bez zobrazenia a popisu. V odbornej literatúre však skutočne možno nájsť neobvyklé pečiatkové prítlače z Michlom uvádzaných 5 miest DOA, šiestym mestom bola Kitega.

Belgické vojská pod vedením generála Tombeura obsadili tieto mestá nasledovne: Karema 6. 8. 1916, Kigali 6. 5. 1916, Kigoma 28. 7. 1916, Kitega 17. 6. 1916, Tabora 19. 9. 1916 a Usumbura 6. 6. 1916. Úradné pečiatkové prítlače, vždy na Belgickom Kongu, možno rozdeliť na 2 skupiny – lineárne, t.j. riadkové (Kigoma 3 druhy, Tabora a Usumbura) a kruhové, vždy bez vonkajšej celej kružnice a so skratkou mesiaca, čo je veľmi neobvyklé pre frankofónne Belgicko, v angličtine (Karema, Kigali, Kitega a opäť Usumbura). Zatiaľ čo úradné riadkové prítlače mali rýdzo poštovú funkciu, za anglickými kruhovými prítlačami, zväčša dobre čitateľnými, hoci väčšími ako známka a preto zriedka kompletnými, a lokálnymi prítlačami možno predpokladať aj filatelistické vplyvy.

Vo svetových katalógoch nájdeme, ak vôbec, len úradné prítlače RUANDA a URUNDI, väčšinou najlacnejšieho typu „du Havre” podľa miesta ich výroby - Le Havre. Vo filatelistickom atlase Afrika zas nájdeme typ „Tombeur”, nazvaný podľa generála Tombeura, ktorý ich výrobu nariadil. Najpoužívanejší belgický katalóg COB okrem týchto 2 typov uvádza aj typ prítlače „Grysolle”, podľa mena ich miestneho zadávateľa v Afrike. Všetky 3 typy sú v COB podrobne popísané, tak sa im venovať nebudem.

Zberatelia ZZ hľadajú najmä úradné lineárne prítlače Kigoma typu A (20 mm), B (24 mm) a C (20,5 mm, len čierna), Tabora a Usumbura. Sú pomerne vzácne a ich ceny sa dnes pohybujú v tisícoch korún.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Mnohonásobne vzácnejšie neúradné lokálne lineárne prítlače, vzniknuvšie počas vojenskej kampane, sú u nás temer neznáme. Nakoľko však Belgicko malo len 2 závislé územia a mnoho špičkových historikov aj filatelistov, sú v literatúre mnohokrát podrobne popísané a na aukciách dosahujú závratné ceny. Paradoxne sú však niekedy považované za falzá, a ako také ich je možné občas kúpiť za prijateľnú cenu. Patria sem napr. Karemy majora Heenena, Kigoma plukovníka Moulaerta, riadková Tabora a viac druhov prítlačí RUANDA aj URUNDI, zväčša urobených v Tabore, neraz na písacích strojoch. Zberateľskou lahôdkou sú prítlače na ukoristených známkach DOA.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Medzi úradné (oficiálne) sa zaraďujú aj mimoriadne vzácne lokálne prítlače v rámčeku RUANDA a URANDI, pochádzajúce z obsadeného britského M`Barara, a UDJIDJI s rôznymi dátumami, vyrobené z pôvodnej nemeckej pečiatky.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Zatiaľ čo 3 katalogizované emisie prítlačí RUANDA a URUNDI „du Havre”, „Tombeur” a „Grysolle” majú rôzne odtiene fialovej farby, lokálne vydania sú aj inofarebné. Najznámejšie sú modré prítlače z Tabory. Aj pečiatka na nich je modrá, vždy s dátumom 19. septembra 1916, teda dňa obsadenia mesta belgickým vojskom generála Tombeura.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Miestne prítlače na ďalších obrázkoch sú z Kisumu a Kigomy.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Zberatelia sa stretávajú aj s prítlačami čiernymi. Tie boli vyrobené podľa generála de Haene so súhlasom belgického ministerstva kolónií na filatelistické účely. Sú teda použiteľné ako spacefillers. Odborníci rozoznávajú niekoľko typov, odlišujúcich sa dĺžkou prítlače.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Poštové použite tieto známky už nemali. Preto opečiatkované známky, obyčajne s pečiatkami polných pôšt, zrejme pravými nie sú. Obdobne hrubšie sýtočierne prítlače.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


A keď už sme pri falzách, tak ukážka bežných falošných prítlačí Kigoma.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Najpozoruhodnejšie sú však anglické úradné kruhové prítlače Karema, Kigali, Kitega a Usumbura. Robili sa na celiny a na už nalepené známky, preto sú často považované za denné pečiatky a výnimočne ich možno kúpiť v skarte. Prítlačami sú len na rytinách „Mols” (to je meno autora známok) Belgického Konga, zväčša aj s prítlačou belgickej okupácie DOA alebo A. O. Typické prítlače z okupovaných miest DOA vyzerajú nasledovne.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Príležitostne sa dajú kúpiť aj na filatelistických dokladoch, ako je na obrázku, väčšinou však individuálne na výstrižkoch, či odlepené.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Nepoužité celiny s prítlačou dokazujú, že sa skutočne jedná o prítlač.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Vyskytujú sa opečiatkované aj kruhovou dennou pečiatkou, nakoľko však zároveň slúžili ako precancels, kedy pri odosielaní do iného mesta nebolo potrebné známky opäť pečiatkovať, sú opečiatkované mimoriadne vzácne. Pečiatkovali sa zvyčajne len pri miestnom adresátovi alebo pri odosielaní z iného mesta. Podobne ako známky s úradnou prítlačou RUANDA a URUNDI boli použiteľné na celom belgičanmi okupovanom území. Použité celiny na ďalších obrázkoch majú spomínané denné pečiatky v celej kružnici.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Prítlače treba teda pre účely zbierania ZZ odlišovať od denných pečiatok, ktoré boli aj v týchto 4 Belgičanmi okupovaných mestách DOA s domicilom a dátumom v celej kružnici. Ich ceny sú, s výnimkou celistvostí, len malým zlomkom cien prítlačí.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Znehodnocovanie známok sa tiež robilo ručne – dopísaním dátumu.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


A pozor. Keďže meno mesta nie je vždy vidno kompletné, nezameniť si okrúhle prítlače Karema, Kitega, Kigali a Usumbura z okupovanej DOA s dennými pečiatkami miest v Belgickom Kongu Bolobo, Gombe, Lukolela, Rutshuru, Tumba a Uvira, kde sa podobné okrúhle pečiatky bez celej kružnice, prirodzene ale francúzske (FEV, AVR, MAI, JUI, AOU), tiež používali.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Pre milovníkov histórie ukážka, ako vyzeralo belgické vojsko 19. 9. 1916 pri vstupe do Tabory, ktorá bola obsadená ako posledná zo 6 v úvode spomínaných miest, v ktorých boli urobené úradné prítlače.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA) Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Na mape je názorne vidno ako hlboko do vnútrozemia DOA belgické vojská pozdĺž strategickej železničnej trati z Udjidji do Dar es Salaamu postúpili a kde platili okupačné známky.

Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)


Prvá svetová vojna skončila v roku 1918, Versaillskou zmluvou z roku 1919 bola DOA rozdelená na britské mandátne územie Tanganyika a belgické okupačné územie, ktoré Liga národov zverila od 20. júla 1922 Belgicku ako Ruandu-Urundi. Belgicko oficiálne prijalo mandát v roku 1924.

Karema, Kigoma, Tabora a Udjidji sa dostali do Tanganyiky, dnes sú v Tanzánii, Kitega a Usumbura v Burundi, Kigali v Rwande, Kisumu v Keni a Mbarara v Ugande.
Viac informácií o zbieraní podľa známkových území nájdete v odbornej sekcii Známkové územia.


Kontakt na autora článku: Peter ValdnerPoslať komentár

Autor: Ing. Peter Valdner

Publikované: 04. 06. 2012 19:15
 
Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)
Známkové územia - Belgická okupácia Nemeckej východnej Afriky (Deutsch-Ostafrika - DOA)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ľudia sú schopní minúť celý majetok na krémy proti vráskam a spevňujúcu a regeneračnú kozmetiku, ale spánok prospieva omladzovaniu oveľa viac a je zadarmo!

(anonym)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.