Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Známkové územia a teritoriálna filatelia:
Známkové územia - Austrália

Známkové územia - Austrália
Autor: Michal Hertlík
Publikované: 16. 07. 2012 14:09

Prehľad niektorých zaujímavých austrálskych známkových území (tiež známkových zemí - ZZ) s ich príslušnými poštovými známkami a mapami, o ktorých ste možno ešte nikdy nepočuli.


Poďme sa teda spoločne pozrieť na austrálske členské štáty, pevninské teritóriá a vonkajšie teritóriá s ich príslušnými poštovými známkami, geografickými mapami, štátnymi vlajkami a znakmi, o ktorých ste možno ešte nikdy nepočuli.Známkové územia - Austrália  

AUSTRÁLIA


Hlavné mesto: CANBERRA
Obyvateľstvo: 19 855 288 (2006)
Rozloha: 7 617 930 km2
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Vyspelý priemyselný a poľnohospodársky štát s bohatou ťažbou nerastov, chovom dobytka a pestovaním pšenice. Domínium britského Spoločenstva od roku 1901, kedy vzniklo zlúčením doterajších britských kolónií: Západná Austrália, Južná Austrália, Nový Južný Wales, Queensland, Viktória a Tasmánia. Členstvo v UPU mala nepriame od 1. 10. 1891 (ako britská kolónia Australasia), priame od 1. 10. 1907 (je vedená ako Austrália, Kokosové ostrovy a Lord Howe).
Prvé známky Austrálie boli doplatné z roku 1902 (bez názvu štátu), aj keď ich použitie v jednotlivých členských častiach nebolo jednotné. Inak každá doterajšia kolónia používala svoje výplatné známky až do roku 1913, kedy vychádzajú definitívne známky s názvom AUSTRALIA. Austrálska známková produkcia vychádza zo známkového obrazu britského a amerického pôvodu, ale vytvorila si aj svojbytnú koncepciu.

  Známkové územia - Austrália

Od konca 60-tych rokov nastupuje nové výtvarné poňatie s radom pozoruhodných prejavov; medzi popredných tvorcov austrálskych známok patrí napríklad G. Hamori, W. Jardine a ďalší. Tlač známok sa uskutočňuje rôznymi technikami, ktorá bola od počiatku častejšie austrálskeho než britského pôvodu, v súčasnosti domáceho pôvodu. Ročné prírastky sa pohybujú okolo 20 - 30 známok. Austrálske známky platili do roku 1947 na ostrove Norfolk, v rokoch 1945 - 1952 na Nauru a v Papui-Novej Guinei a od 15. 2. 1966 do 8. 7. 1969 na Kokosových ostrovoch. Naproti tomu na území Austrálie majú platnosť aj známky Austrálskeho antarktického teritória. K Austrálii patria okrem členských štátov a pevninských teritórií ešte aj nasledujúce vonkajšie teritóriá: Ashmorov a Cartierov ostrov, Heardov ostrov a Ostrovy Koralového mora, z ktorých jediný obývaný je Willisov ostrov.
ČLENSKÉ ŠTÁTY

Známkové územia - Austrália  

ZÁPADNÁ AUSTRÁLIA


Hlavné mesto: PERTH
Obyvateľstvo: 2 346 400
Rozloha: 2 645 615 km2
(1. najväčšia časť)
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Britská korunná kolónia v rokoch 1829 - 1901 (samosprávna od roku 1851), potom členský štát Austrálie. Vlastné známky začala vydávať od roku 1854 s názvom WESTERN AUSTRALIA, niektoré vydania majú označenie WEST AUSTRALIA. Celkom vyšlo 66 + 22 známok austrálskeho resp. britského pôvodu. Všetky známky do roku 1901 majú ako obraz na známke heraldickú labuť (anglicky swan); staré meno tejto kolónie totiž znelo Swan-River (Labutia rieka).


Známkové územia - Austrália  

Neskôr ešte vyšlo pár portrétnych známok. Známky platili až do roku 1913 ako vo všetkých členských štátoch Austrálskeho zväzu, kedy nastúpili austrálske známky. Charakteristický je aj rad služobných známok, ktoré majú perfin (dierkovanie resp. prederavenie poštovej známky) písmen WA alebo OS; boli vydávané až do roku 1938.

  Známkové územia - AustráliaZnámkové územia - Austrália  

JUŽNÁ AUSTRÁLIA


Hlavné mesto: ADELAIDE
Obyvateľstvo: 1 644 642
Rozloha: 1 043 514 km2
(4. najväčšia časť)
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Známkové územia - Austrália  

Britská kolónia v rokoch 1836-1901 (samosprávna od roku 1856), potom členský štát Austrálie. Roku 1863 prešlo pod jej správu Severné teritórium, do tej doby riadené Novým Južným Walesom. Roku 1855 vyšli definitívne známky s textom SOUTH AUSTRALIA. Emisná činnosť bola do roku 1909, známky mali poštovú platnosť až do roku 1913. Celkom bolo vydaných 119 + 45 známok britského pôvodu, ktoré vychádzali z britskej známkovej tvorby; najmä početné alternatívy portrétov kráľovnej.

  Známkové územia - AustráliaZnámkové územia - Austrália  

NOVÝ JUŽNÝ WALES


Hlavné mesto: SYDNEY
Obyvateľstvo: 7 303 700
Rozloha: 809 444 km2
(5. najväčšia časť)
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Britská korunná kolónia v roku 1788 (založenie trestaneckej kolónie), resp. 1824 - 1901 (samosprávna od roku 1851), potom členský štát Austrálie. Van Diemenova Zem sa oddelila v roku 1825, Viktória 1850 - 1851, Queensland ako samosprávna kolónia 1859, Severné teritórium prešlo roku 1863 pod správu Južnej Austrálie. Roku 1850 vyšli definitívne emisie (tzv. sydneyské pohľady), ďalšie potom majú text NEW SOUTH WALES. Do roku 1907 vyšlo celkom 114 + 56 známok, ktoré sú väčšinou zhotovené rytinou s veľkým vplyvom britskej známkovej oblasti. Okrem portrétov britskej kráľovnej sa objavujú aj obrázkové známky (prvá emisia, séria z 1888).

Známkové územia - Austrália  

Rad známok patrí z filatelistického hľadiska k vzácnym klasickým známkam. Aj keď od roku 1913 aj v Novom Južnom Walese nastúpili známky Austrálskeho zväzu (ako vo všetkých ostatných členských častiach), služobné známky Nového Južného Walesu s perfinom písmen NSW sa datujú až do roku 1927. Známky platili paralelne s emisiami Viktórie na jej území do 15. 7. 1851, na území Queenslandu do 1. 11. 1860.

  Známkové územia - AustráliaZnámkové územia - Austrália  

QUEENSLAND


Hlavné mesto: BRISBANE
Obyvateľstvo: 4 580 700
Rozloha: 1 852 642 km2
(2. najväčšia časť)
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Britská korunná kolónia v rokoch 1829 - 1901 (samosprávna od roku 1851), potom členský štát Austrálie. Vlastné známky začala vydávať od roku 1854 s názvom WESTERN AUSTRALIA, niektoré vydania majú označenie WEST AUSTRALIA. Celkom vyšlo 66 + 22 známok austrálskeho resp. britského pôvodu. Všetky známky do roku 1901 majú ako obraz na známke heraldickú labuť (anglicky swan); staré meno tejto kolónie totiž znelo Swan-River (Labutia rieka).


Známkové územia - Austrália  

Neskôr ešte vyšlo pár portrétnych známok. Známky platili až do roku 1913 ako vo všetkých členských štátoch Austrálskeho zväzu, kedy nastúpili austrálske známky. Charakteristický je aj rad služobných známok, ktoré majú perfin (dierkovanie resp. prederavenie poštovej známky) písmen WA alebo OS; boli vydávané až do roku 1938.

  Známkové územia - AustráliaZnámkové územia - Austrália  

VIKTÓRIA


Hlavné mesto: MELBOURNE
Obyvateľstvo: 5 547 527
Rozloha: 237 629 km2
(6. najväčšia časť)
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Známkové územia - Austrália  

Britská korunná kolónia od roku 1851 (do tej doby časť Nového Južného Walesu) do roku 1901, potom členský štát Austrálie. V roku 1850 vyšli definitívne emisie s textom VICTORIA (pričom až do 15. 7. 1851 platili súbežne ešte známky Nového Južného Walesu). Celkom vyšlo 155 + 102 známok austrálskeho resp. britského pôvodu väčšinou s portrétmi. Bola vydaný aj rad služobných známok, ktoré neskôr majú perfin OS. Známky Viktórie platili až do roku 1913 (obdobne ako vo všetkých častiach Austrálskeho zväzu), kedy nastúpili austrálske známky.

  Známkové územia - AustráliaZnámkové územia - Austrália  

TASMÁNIA


Hlavné mesto: HOBART
Obyvateľstvo: 507 626
Rozloha: 90 758 km2
(7. najväčšia časť)
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Britská korunná kolónia (v rokoch 1803 - 1825 to bolo závislé územie Nového Južného Walesu) do roku 1855 nazývaná Van Diemenova Zem, ktorá sa stala v roku 1901 členským štátom Austrálie.


Známkové územia - Austrália  

Od roku 1857 vyšli definitívne známky s názvom TASMANIA; celkom ich bolo 88 + 13 britského a austrálskeho pôvodu (väčšinou portrétne a obrázkové známky). Obdobne ako u všetkých členských štátov Austrálskeho zväzu platili tasmánske známky do roku 1913, kedy nastúpili austrálske. Avšak služobné známky s perfinomOS alebo T boli vydávané aj po tomto roku, prakticky až do roku 1938.

  Známkové územia - AustráliaZnámkové územia - Austrália  

VAN DIEMENOVA ZEM


Hlavné mesto: HOBART
Obyvateľstvo: 40 000 (1855)
Rozloha: 69 897 km2
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Britská korunná kolónia od roku 1825, samosprávna od roku 1855, kedy dostala názov Tasmánia. V roku 1853 vyšli definitívne známky s názvom VAN DIEMEN'S LAND. Celkom vyšlo 8 známok austrálskeho a britského pôvodu, ktoré patria filatelisticky k vzácnym klasickým známkam (sú to portrétne emisie). Od roku 1857 ju teda poznáme pod názvom Tasmánia.

  Známkové územia - AustráliaPEVNINSKÉ TERITÓRIÁ

Známkové územia - Austrália  

SEVERNÉ TERITÓRIUM


Hlavné mesto: DARWIN
Obyvateľstvo: 229 675
Rozloha: 1 420 970 km2
(3. najväčšia časť)
  Známkové územia - Austrália

Známkové územia - Austrália  

Severné Teritórium je federálne teritórium v Austrálii a spolu s Teritóriom hlavného mesta jedno z dvoch teritórií zahrnuté do Austrálskeho zväzu. Jeho postavenie sa od ostatných zväzových štátov líši jedine tým, že federálna vláda môže upraviť všetku jeho legislatívu. Táto časť Austrálie bohužiaľ svoje vlastné poštové známky nikdy nevydala, preto na tomto území platili vždy len austrálske známky (môžete to vidieť aj v prílohe, kde sa nachádza poštová obálka s austrálskou známkou, na ktorej je vlajka Severného teritória).

  Známkové územia - AustráliaZnámkové územia - Austrália  

TERITÓRIUM HLAVNÉHO MESTA


Hlavné mesto: CANBERRA
Obyvateľstvo: 358 894
Rozloha: 2 358 km2
(8. najväčšia časť)
  Známkové územia - Austrália

Známkové územia - Austrália  

Teritórium austrálskeho hlavného mesta (Australian Capital Territory, ACT) je hlavné teritórium Austrálskeho spoločenstva, najmenšie a súčasne najľudnatejšie samovládne teritórium. Je to vnútrozemská enkláva v Novom Južnom Walese nachádzajúca sa v buši (tropický porast resp. prales). Podobne ako Severné Teritórium doteraz nevydalo žiadne vlastné poštové známky so svojim názvom, preto sa stále používali austrálske známky.

  Známkové územia - Austrália
TERITÓRIUM JERVIS BAY


Jervis Bay je malé územie na juhovýchode Austrálie, ktoré bolo odovzdané Novým Južným Walesom vláde Austrálskeho spoločenstva v roku 1915, aby malo hlavné mesto Canberra prístup k moru. Územie bolo spravované Ministerstvom Vnútra, akoby sa jednalo o súčasť Teritória hlavného mesta, hoci to bolo vždy samostatné územie. Jervis Bay bolo pomenované po britskom admirálovi Johnovi Jervisovi, prvom grófovi Sv. Vincenta. Prvým Európanom, ktorý navštívil toto územie, bol anglický objaviteľ a zememerač John Oxley v roku 1819. Ako v prípade predchádzajúcich dvoch teritórií, taktiež nevydávali vlastné poštové známky, teda platili na území len austrálske známky.

  Známkové územia - AustráliaVONKAJŠIE TERITÓRIÁ


AUSTRÁLSKE ANTARKTICKÉ TERITÓRIUM


Hlavné mesto: neplatné
Obyvateľstvo: odhaduje sa menej ako 1 000
Rozloha: 5 896 500 km2
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Antarktický sektor medzi 45° - 160° východnej dĺžky (s výnimkou francúzskeho výseku s názvom Adelina zem medzi 136° - 142° východnej dĺžky). Spomedzi všetkých štátov, ktoré okupujú Antarktídu, je práve územie patriace Austrálii to najväčšie z nich. Zo západu hraničí s Krajinou kráľovnej Maud (nórske územie) a z východu s Rossovou dependenciou (novozélandské územie). V roku 1933 ho anektovala Veľká Británia a podstúpila Austrálii, ktorá ho formálne prevzala ako zväzové teritórium v roku 1936. Od roku 1957 vyšli definitívne známky s názvom AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY. Sú austrálskeho pôvodu, vydáva ich austrálska poštová správa, s námetmi, ktoré sa vzťahujú k spomenutému austrálskemu územiu. Známky nevychádzajú pravidelne každoročne, ale väčšinou po odstupe niekoľkých rokov. Sú to typické známky predovšetkým pre filatelistické účely, lebo skutočná poštová použiteľnosť je veľmi malá; preto napr. v sezóne 1964 - 1965 bolo na všetkých 4 poštách tejto antarktickej oblasti opečiatkovaných iba 3365 filatelistických zásielok. Známky majú platnosť taktiež aj na austrálskom území.

  Známkové územia - Austrália
Známkové územia - Austrália  

KOKOSOVÉ OSTROVY


Hlavné mesto: WEST ISLAND
Obyvateľstvo: 596
Rozloha: Rozloha: 14 km2
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Ostrovná skupina v Indickom oceáne juhovýchodne od Vianočného ostrova a približne v strede medzi Austráliou a Srí Lankou. Územie pozostáva z 27 koralových ostrovov a 2 atolov – West Island a Home Island (miestne je taktiež známy pod názvom Pulu Selma a jeho najväčšie sídlo je Bantam) – len tieto dva sú obývané ľuďmi. Od roku 1955 sú pod austrálskou správou; predtým od roku 1857 pod Veľkou Britániou, od roku 1886 pod Prielivovými osadami, od roku 1903 pod Singapurom a v rokoch 1942 - 1946 znova podliehala cejlónskemu a od roku 1946 singapurskému guvernérovi.


Známkové územia - Austrália  

Členstvo v UPU má prostredníctvom Austrálie. V roku 1963 vyšli definitívne (obrázkové) známky austrálskeho pôvodu s textom COCOS (KEELING) ISLANDS. Emisná činnosť bola veľmi malá, lebo známky nevychádzajú každoročne. Známky v starej mene stratili 15. 2. 1966 platnosť a do vydania známok v novej (desiatkovej) sústave 8. 7. 1969 boli v obehu austrálske známky. Známky Kokosových ostrovov platili do roku 1979 aj na území Austrálie.

  Známkové územia - Austrália
Známkové územia - Austrália  

NORFOLK


Hlavné mesto: KINGSTON
Obyvateľstvo: 2 302
Rozloha: 35 km2
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Známkové územia - Austrália  

Pacifický ostrov v Tichom oceáne umiestnený medzi Austráliou, Novým Zélandom a Novou Kaledóniou pod austrálskou správou od roku 1914, s miestnou samosprávou od roku 1960. Predtým bol časťou Nového Južného Walesu, Britmi bol anektovaný už v roku 1778. Členstvo v UPU mal priame od 1. 10. 1907 ako aj Austrália. V roku 1947 vyšli definitívne známky s textom NORFOLK ISLAND, predtým tu platili austrálske známky ich pôvodu charakteristické pre Austráliu – obrázkové známky a spoločné námety a vzory s austrálskou známkovou oblasťou. Ročná známková produkcia bola veľmi malá, ale v súčasnej dobe sa rozrástla až na 20 známok.

  Známkové územia - Austrália
Známkové územia - Austrália  

VIANOČNÝ OSTROV


Hlavné mesto: FLYING FISH COVE
Obyvateľstvo: 1 402
Rozloha: 135 km2
  Známkové územia - Austrália   Známkové územia - Austrália

Zámorské územie Austrálie v Indickom oceáne severozápadne od hlavného mesta Západnej Austrálie Perth, južne od hlavného mesta Indonézie Jakarta, juhozápadne od Kokosových ostrovov a západne od hlavného mesta Severného Teritória Darwin. Populácia je rozdelená do 4 väčších miest, a to Flying Fish Cove (hlavné mesto, taktiež zvané Kampong), Silver City, Poon Saan a Drumsite. Austrálii patrí od roku 1958, do tej doby bol podriadený Singapuru (od roku 1900) a ešte skôr Prielivovým osadám (od roku 1889). Členstvo v UPU má v rámci Austrálie. Od roku 1958 vychádzali austrálske známky s pretlačou CHRISTMAS ISLAND, neskôr už boli definitívne austrálskeho pôvodu zhotovované austrálskou poštovou správou, od roku 1968 má názov CHRISTMAS ISLAND/INDIAN OCEAN. Presadzoval striedmu produkciu (1 - 2 emisie ročne).


Známkové územia - Austrália  

Známkové obrazy sa vzťahujú jednak k životu na ostrove, jednak nesú vianočný motív, ktorý sa od roku 1969 opakuje každoročne. Nemôžeme si ho pomýliť s Vianočným ostrovom pod správou Kiribati v Tichom oceáne (predtým Gilbertove a Elliceove ostrovy). Známky, ktoré tam vyšli, mali súkromný charakter, a preto tento Vianočný ostrov nie je možné považovať za známkovú zem.

  Známkové územia - Austrália

__________________________________________________ . _______________________________________________

Poznámka: Pôvodná verzia tohto článku bola napísaná pre časopis Panta Rei - Nezávislý časopis študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. So súhlasom autora uverejnené na stránke www.postoveznamky.sk.
__________________________________________________ . _______________________________________________
Michal Hertlík
 
Kontakt na autora článku: Michal Hertlík
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov