Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL

08. 01. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Známka Žilinskej synody je najkrajšia v Európe

Známka Žilinskej synody je najkrajšia v Európe
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 16. 05. 2011 10:58

Informácia o víťazstve slovenskej známky 400. výročie konania Žilinskej synody v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie Grands Prix de l'Art Philatelique.

Základné informácie:

Súvisiace materiály:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov