Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

10. 03. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Výstava Pavol Socháň - Lyrik národopisnej fotografie

Výstava Pavol Socháň - Lyrik národopisnej fotografie
Autor: Peter Cabadaj, Vojtech Jankovič
Publikované: 12. 03. 2012 23:49

Informácie o výstave výnamného slovenského fotografa Pavla Socháňa - Lyrik národopisnej fotografie v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

V rokoch 2011 - 2012 si pripomíname 70. výročie úmrtia (2011) a 150. výročie narodenia (2012) významného slovenského fotografa, etnografa, maliara, publicistu a spisovateľa PAVLA SOCHÁŇA. Pri tejto príležitosti pripravila Slovenská národná knižnica v Martine (SNK) v spolupráci so Slovenským národným múzeom medzinárodný slovensko-anglický výstavný projekt, reflektujúci životný príbeh a mnohorozmerné dielo tejto pozoruhodnej osobnosti našej kultúry. Autorkou výstavy a reprezentačného katalógu je odborná pracovníčka SNK Dana Lacková.

Dominantnú časť expozície tvoria unikátne fotografie z konca 19. a prvých dvoch decénií 20. storočia. Tieto fotografie zachytávajú vtedajšiu slovenskú krajinu, podoby života, mestá a dediny, významné osobnosti súvekého kultúrneho a spoločenského života. Osobitne sa treba zmieniť o fotografickej reflexii krajanského života v Amerike (1914 - 1919). Nebudú, prirodzene, chýbať ani ukážky Socháňovej zberateľskej činnosti (kroje, výšivky...), kresby, maľby, rukopisné materiály, vecné predmety a iné vzácne artefakty.

Život a dielo Pavla Socháňa sú neodmysliteľne spojené s Martinom, Bratislavou, Prahou, Mníchovom, New Yorkom a Pittsburghom. Všade tam sa výstavný projekt Pavol Socháň - lyrik národopisnej fotografie v rokoch 2012 - 2013 postupne predstaví.

Svetová premiéra výstavy sa uskutočnila v októbri minulého roka v Liptovskom Mikuláši - rodisku Pavla Socháňa. Vo štvrtok 26. 1. 2012 o 16.00 h sa v Slovenskom národnom múzeu v Martine uskutočnila v poradí druhá vernisáž výstavy Pavol Socháň - lyrik národopisnej fotografie. Výstava potrvá do 30. 4. 2012.


Výstava Pavol Socháň - Lyrik národopisnej fotografieZdroj: Slovenská národná knižnica - PAVOL SOCHÁŇ - lyrik národopisnej fotografie


Autor: Peter Cabadaj, Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov