Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Výstava Nitrafila nasadila latku vysoko

Výstava Nitrafila nasadila latku vysoko
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 10. 07. 2013 07:08

Informácia o úspešnej 1. slovensko-českej filatelistickej výstave NITRAFILA 2013 v Nitre.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov