Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2015/4

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2015/4
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 25. 12. 2015 18:12

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/4 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2015/4


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2015/4:


Úvodník

Plány do ďalšieho obdobia ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z 1. snemu ZSF z 7. 11. 2015 ...........................................4
Uznesenie z Rady ZSF z 7. 11. 2015 ...........................................5
Uznesenie z Rady ZSF z 28. 11. 2015 ...........................................6

Slovenská známka

Výsledky ankety o najkrajšiu slovensku poštovú známku za rok 2014 ..............................7
Slovenská známková tvorba IV. štvrťroka 2015 ..............................8
Emisný plán slov. poštových známok na rok 2016 ..............................16
Filatelistická slávnosť v Piešťanoch ..............................18

Diskusné fórum

Základné otázky slovenskej filatelie .......................19

Naša mládež

Naši mladí vystavovatelia v Chorvátsku ......................23

Výstavy a kongresy

Výzva! .......................24
Zlato do Galanty .......................24

Recenzie

DELINEAVIT ET SCULPSIT - radosť bilancovat' ......................25

Z klubov a regiónov

90. výročie založenia KF v Trenčíne 1925 - 2015 ......................26
30. výročie založenia Okruhového domu armády v Trenčíne 1985 - 2015 ......................28
15 rokov Slovenského jadrového fóra ......................30
Nové orgány ZSF ......................31

Spoločenská kronika

MUDr. Juraj Pálka - laureát Ceny ZSF ....................................32
Pocta Martinovi Činovskému ....................................34
Odišiel Ing. Pavel Pittermann ....................................34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2015/4

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2015/4 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov