Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

27. 01. 2021

Výstavy, súťaže a iné akcie:
Výročie vzniku Slovenska pripomenie výstava známok

Výročie vzniku Slovenska pripomenie výstava známok
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pravda.sk
Publikované: 16. 01. 2013 14:00

Informácia o Propagačnej výstave známok "20 rokov slovenskej známkovej tvorby" v Nitre a krátka fotoreportáž z otvorenia.

Základné informácie:


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov