Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Výročie vzniku Slovenska pripomenie výstava známok

Výročie vzniku Slovenska pripomenie výstava známok
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pravda.sk
Publikované: 16. 01. 2013 14:00

Informácia o Propagačnej výstave známok "20 rokov slovenskej známkovej tvorby" v Nitre a krátka fotoreportáž z otvorenia.

Základné informácie:


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov