Deň poštovej známky a filatelie 2023 v Bratislave

Pozvanie na slávnostné stretnutie ku Dňu poštovej známky a filatelie spojené s odovzdávaním ceny Ministra dopravy Slovenskej republiky a ceny Generálneho riaditeľa Slovenskej pošty v podobe krištáľovej známky.

18. 12. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Vyhodnotili sme súťaž o najkrajšiu vianočnú kresbu

Vyhodnotili sme súťaž o najkrajšiu vianočnú kresbu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 27. 02. 2013 18:11

Infomácia o vyhodnotení súťaže krieseb detí o najkrajšiu detskú vianočnú kresbu, ktorú vyhlásila na konci roka 2012 vrámci Vianočnej pošty Slovenská pošta, a.s.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov