Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Vyhodnotili sme súťaž o najkrajšiu vianočnú kresbu

Vyhodnotili sme súťaž o najkrajšiu vianočnú kresbu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 27. 02. 2013 18:11

Infomácia o vyhodnotení súťaže krieseb detí o najkrajšiu detskú vianočnú kresbu, ktorú vyhlásila na konci roka 2012 vrámci Vianočnej pošty Slovenská pošta, a.s.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov