Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, FDC a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2009

Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, FDC a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2009
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)
Zdroj: Slovenská pošta, a.s. - POFIS
Publikované: 26. 05. 2010 17:14

Výsledky ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2009.

Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s. v spolupráci s redakciami časopisov Spravodajca ZSF, Zberateľ, Filatelie a Poštové zvesti vyhlásili 17. verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, obálku prvého dňa a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2009. Anketa bola organizovaná za účelom spoznať ohlas filatelistov i širokej verejnosti na slovenskú známkovú tvorbu a príležitostné poštové pečiatky.

Do ankety sa zapojilo 552 účastníkov, z toho 353 účastníkov zo Slovenskej republiky, 143 účastníkov z Českej republiky a 56 z ostatných krajín sveta, ktorí odpovedali na nasledovné tri otázky:

  1. Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2009 považujete za najkrajšiu?
  2. Ktorú obálku prvého dňa vydanú v roku 2009 považujete za najkrajšiu ?
  3. Ktorú príležitostnú poštovú pečiatku roku 2009 považujete za najkrajšiu?

V ankete o najkrajšiu poštovú známku roka 2009 sa na prvých troch miestach umiestnili nasledovné poštové známky:


Osobnosti – Zofia Bosniakova
 
1. miesto: Poštová známka „Osobnosti – Žofia Bosniaková“, s počtom hlasov 130,
autorom výtvarného návrhu je Marián Čapka.
 

Umenie – Cyprian Majernik
 
2. miesto: Poštová známka „Umenie – Cyprián Majerník“, s počtom hlasov 83,
autorom grafickej úpravy a rytiny poštovej známky je František Horniak.
 

Umenie – Ján Mudroch
 
3. miesto: Poštová známka „Umenie – Ján Mudroch“, s počtom hlasov 55,
autorom grafickej úpravy a rytiny poštovej známky je Rudolf Cigáni.
 

Do ankety o najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) za rok 2009 sa zapojilo celkovo 225 účastníkov z toho 195 zo Slovenskej republiky, 29 z Českej republiky a 1 zahraničný účastník. Na základe ich hlasov sa prvých troch miestach umiestnili nasledovné FDC:


Umenie – Cyprian Majernik
 
1. miesto: Obálka prvého dňa (FDC) „Umenie – Cyprián Majerník“, s počtom hlasov 36.
 

EURÓPA 2009 – Astronomia
 
Spolocne vydanie s Rakuskom, Limes romanus, Carnuntum Spolocne vydanie s Rakuskom, Limes romanus, Gerulata
 
2. miesto (s rovnakým počtom hlasov): Obálka prvého dňa (FDC) „EURÓPA 2009 – Astronómia“
a „Limes romanus - Carnuntum (spoločné vydanie s Rakúskom)“ a „Limes romanus - Gerulata (spoločné vydanie s Rakúskom)“, s počtom hlasov 27.
 

Osobnosti – Zofia Bosniakova
 
3. miesto: Obálka prvého dňa (FDC) „Osobnosti – Žofia Bosniaková“, s počtom hlasov 23.
 

Do ankety o najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2009 sa zapojilo celkovo 330 účastníkov. Na základe ich hlasov sa prvých troch miestach umiestnili nasledovné príležitostné poštové pečiatky:


Vivat Christus Rex!
 
1. miesto: Príležitostná poštová pečiatka „Vivat Christus Rex!“, s počtom hlasov 62,
autorom výtvarného návrhu je Jozef Kútny.
 

90. vyrocie tragickej smrti M. R. Stefanika
 
2. miesto: Príležitostná poštová pečiatka „90. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika“, s počtom hlasov 39,
autorom výtvarného návrhu je Adrian Ferda.
 

740. vyrocie udelenia mestskych prav Kezmarku
 
3. miesto: Príležitostná poštová pečiatka „740. výročie udelenia mestských práv Kežmarku“, s počtom hlasov 27,
autorom výtvarného návrhu je Zdeněk Baliga.
 

Slovenská pošta, a. s., a Zväz slovenských filatelistov ďakujú všetkým, ktorí sa do ankety zapojili a venuje každému účastníkovi ankety, ktorý odpovedal aspoň na jednu z otázok poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roku 2009.
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2009. sa uskutoční 4. 6. 2010 o 15:00 v rámci Bratislavských zberateľských dní.


Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov