Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Filatelistické výstavy:
Virtuálna filatelistická výstava VIRTUAL STAMPEX 2020 (VEĽKÁ BRITÁNIA)

Virtuálna filatelistická výstava VIRTUAL STAMPEX 2020 (VEĽKÁ BRITÁNIA)
Miesto: internet, INTERNET - VEĽKÁ BRITÁNIA
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 01. 10. 2020 - 03. 10. 2020

Pozvanie na virtuálnu filatelistickú výstavu VIRTUAL STAMPEX 2020 (VEĽKÁ BRITÁNIA)


Virtuálna filatelistická výstava VIRTUAL STAMPEX 2020 (VEĽKÁ BRITÁNIA)

Virtuálna filatelistická výstava


VIRTUAL STAMPEX 2020 (VEĽKÁ BRITÁNIA)(PTS)Základné informácie o výstave (domovská stránka): VIRTUAL STAMPEX 2020

Organizátori: Philatelic Traders’ SocietyBezplatná registrácia: VIRTUAL STAMPEX 2020 - Registration


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov